Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FoRMA. Årsrapport 2002.

FoRMA. Årsrapport 2002. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Söderqvist Olof, Isacson Tore
Ort: Stockholm
Sidor: 94
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0804--SE)
Nyckelord långsiktig försvarsplanering, struktur, koncept, förband, system, ledning, informationskrigföring, nätverk, NCW, RMA, long range defence planning, structures, koncepts, units, systems, command and control, information warfare, network, Försvarsanalys
Sammanfattning På FM uppdrag har F01 genornfört två projekt, FoRMA Stöd till Perp och FoRMA LUST, främst med stöd av FMV. Arbetet har genomförts samordnat under namnet FoRMA. Arbetet i FoRMA har bedrivits i ett flertal grupper med olika inriktning, men med ett gemensamt scenario (VA 02)som samlande tema. Knytningen till perspektivstudierna har inneburit att utformningen av nyaförband och system varit väsentliga inslag i arbetet. Betydande uppmärksamhet har ägnats åt att beskriva och att värdera olika delar av nätverket inom ramen för ett nätverksbaserat försvar. Medverkan i och stöd till andra studier har varit relativt omfattande. Detta gäller främst perspektivstudierna och luftförsvarsstudien (LFS 02). Arbetet i de flesta delgrupperna under 2003 fortsätter på ungefär samma sätt som under 2002. Knytningen till perspektivstudierna blir dock starkare med gemensamma studieaktviteter och med ett tydligare fokus på de frågor som är aktuella inför försvarsbeslutet. Att fördjupa kunskaperna om nätverksförsvaret är högt prioriterat.
Abstract The FoRMA projects are sponsored by the Swedish Armed Forces and have been carried out in co-operation with the Swedish Defence Maten& Administration (FIVIV). The FoRMA organizabon consästs of several working groups for different problem areas. A common scenario linked.ups togetner. The work has been connected to the Swedish Defence Long Range Planning Process. Studies of networks and NCW have been an important task. Participation in other studies, mainly Perspective Studies and the Air Defence Study (LFS 02), has been a major effort. The work will be carried out in mainly the same way in 2003. The connection with the Perspective Studies will be stronger with common garnes and other analytical activities, and the focus on issues connected with the Defence Decision is stressed. The study of NCW has a high priority.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182