Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FoRMA Mark och Nätverkssoldaten 2002.

FoRMA Mark och Nätverkssoldaten 2002. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rindstål Peter, Backlund Ulla, Eriksson Tomas
Ort: Stockholm
Sidor: 80
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0805--SE)
Nyckelord markstrid, strid i bebyggelse, markstridsutrustad, soldat (MARKUS), nätverksbaserat försvar, soldatsystem, ground combat, urban warfare, MOUT, future soldier systems, RMA, network centric warfare, Försvarsanalys, Defence Analysis
Sammanfattning Rapporten redovisar resultat från två markstridsorienterade grupper inom FoRMA under 2002. Markgruppen har under tidigare år utarbetat ett antal förbandskoncept. Den bärande idén med dessa förbandskoncept har varit att skapa små, autonoma enheter (grundklossar) som tillsammans med understödjande enheter (tilläggsklossar) bildar ett förband. Under årets arbete har dessa förbandskoncept utvecklats ytterligare. Tyngdpunkten i arbetet har legat på att utveckla förbandsenheter för strid i urban miljö. Spelscenario VA 02 har använts som utgångspunkt i arbetet. nätverkssoldater, modernt utrustat infanteri med adekvat skyddsnivå, är intressanta att utnyttja på varierande konfliktnivåer och i urbaniserad miljö. Försvaret har ännu ej infört teknik motsvarande civil kommunikationsteknik och IT för enskild soldat. Många länder genomför utveckling som syftar till detta, och samtidigt minska vikten hos soldatens utrustning. Som förslag på utrustning för soldat-, grupp- och plutonsnivå skisseras en soldatterminal som fungerar som en hybrid mellan truppradio och tredje generationens mobiltelefoni med tillägg av GPS. Olika funktioner och tjänster i terminalerna skisseras. Terminalerna bör delvis fungera utan basstationer.
Abstract This report contains results from two ground combat related groups within FoRMA during 2002. In previous years FoRMA Ground Combat Group has developed concepts for ground forces. The basic idea with these units is small, autonomous units combined with add-on units adapted for different operations. In 2003 these units have been further developed with emphasis on urban warfare. Network soldiers, modern infantry with adequate protection, are interesting in varying levels of conflict and in urban terrain. The armed forces have so far not introduced technology corresponding to civilian communications systems and IT at the soldier level. Many countries have projects aiming to do this, and to decrease the soldier´s physical burden. A proposal for the soldier, squad and platoon level is to introduce a soldier terminal which is a cross-breed between conventional radio systems and third generation mobil phones together with GPS. Different functionality and services of these terminals are outlined. Some functionality of the terminals should be independent of base stations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182