Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FoRMA DS 2002.

FoRMA DS 2002. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Alvå Peter (Ed.)
Ort: Stockholm
Sidor: 45
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0806--SE)
Sammanfattning Denna rapport är en redovisning av arbetet i FoRMA DS 2002. Årets arbete har präglats av ett långsiktigt arbete med målsättning att ta fram förslag på nya ledningsstrukturer anpassade till ett nätverksbaserat försvar och metoder för att värdera dessa, ett arbete som fortsätter under 2003. FoRMA DS har, under begreppet Illustrator, utarbetat en metod för visualisering av beslutsstödsfunktioner och effekten av dessa i ett nätverksbaserat försvar. Syftet med en Illustrator är att visa på ny teknik för framtida ledningssystem och att på ett tidigt stadium ge användaren en möjlighet att påverka utvecklingen. Illustratorn skall kunna ligga till grund för en vidareutveckling av tekniken till en ledningsdemonstrator. Exempel på illustratorer presenteras. Ett fortsatt arbete bör ske med att utveckla illustratorer för flera olika ledningsnivåer och förbandstyper. Det är också angeläget att koppla ihop illustratorer på olika nivåer för att på så sätt illustrera helheten av ett nätverksbaserat försvar, om än i ett begränsat exempel.
Abstract The Swedish Defence Research Agency (FOI) has conducted a study concerning Decision Superiority (DS). The study is sponsored by the Swedish Armed Forces and has been carried out in co-operation with the Swedish Defence Materiel Administration (FMV). The study on DS has had its focus on a process, which gives a concrete form to a vision for decision superiority in a future system for command, control and communication.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182