Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Iraq: environmental and health concerns for Swedish deployed personnel.

Iraq: environmental and health concerns for Swedish deployed personnel. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Edlund Christina, Follin Per, Häggström Britta, Liljedahl Birgitta, Lindblad Anders, Melin Lena, Norlander Lena, Sandström Björn, Sundqvist Roger, Sundström Sture, Waleij Annica
Ort: Umeå
Sidor: 77
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0820--SE)
Nyckelord EIHH, NBC-hot, miljö- och hälsorisker, insatspersonal, NBC threats, environmental risks, health risks, military personnel, civil deployed personnel
Sammanfattning På förfrågan från MUST har FOI NBC-skydd gjort en snabb, preliminär översikt över eventuella miljö- och hälsorisker som kan möta insatspersonal som skall verka i Irak. Tyngdpunkten i arbetet ligger på EIHH (Environmental and Industrial Health Hazards), NBC-risker samt sanitära frågor. Aktuell epidemiologisk riskbedömning, vaccinationsprogram och profylaxförslag har behandlats av Kunskapscentrum för Mikrobiologisk beredskap (KcB) vid SMI. En kort kommentar ges även kring minor/oexploderad ammunition och har stämts av med SWEDEC. I rapporten presenteras en preliminär lägesbeskrivning över potentiella hälso- och miljörisker för insatspersonal i Irak och avser kundskapsläget i mars 2003. Det bör noteras att informationen inom detta område är en färskvara och att den ständigt bör uppdateras. När denna rapport trycktes fanns ingen tillgänglig information från det pågående kriget 2003, uppdateringar kommer att ske.
Abstract This study has been produced at the request of MUST (the Swedish Military Intelligence and Security Service), and aims to provide a preliminary situation report concerning potential health risks and environmental risks for personnel deployed to Iraq. The emphasis in the study is on EIHH (Environmental and Industrial Health Hazards), NBC risks and sanitary issues. Epidemiological issues have been handled by SMI (The Swedish Institute for Infectious Disease Control). Some short comments on the situation on mines/unexploded ordnance are given, which have been approved by SWEDEC. This report represents a preliminary (March 2003) Health Risk Assessment and data at this stage might be lacking or not fully evaluated. Information will be updated on a regular basis and risk assessments might be modified as requested when events unfold. When printing this report no data were yet available from ongoing war 2003, an update will be performed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182