Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Interworking of tactical ad hoc and static IP-network.

Interworking of tactical ad hoc and static IP-network. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Thorén Pär
Ort: Linköping
Sidor: 59
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0822--SE)
Nyckelord ad hoc-nät, mobil IP, IPv6, ad hoc network, mobile IP
Sammanfattning I den här rapporten har vi studerat förhållandet mellan nätverksmobilitet samt mobilitet inom ett ad hoc-nät för att stödja sömlös kommunikation mellan ett fast nät och ett autonomt rörligt taktiskt ad hoc-nät. Inom det svenska försvaret finns det flera olika ledningssystem för att leda operationer och övningar. Genom att integrera dessa i det nätverksbaserade försvaret kan högre effektivitet och bättre information uppnås. I mobila ad hoc-nät kan noder tillkomma och försvinna när positioner förändras. Problemet är man vill att noderna (eller delnäten) alltid ska kunna nås på samma IP-adress. I den här rapporten har vi antagit att Mobile IPv6 används i näten för att kunna uppnå målen. Fem taktiska scenarier har studerats analytiskt och problemen och effekterna på nätverkslagret har identifierats då ad hoc-nätet rör sig och uppkopplingspunkterna till det fasta nätet ändras. Slutsatserna är att Mobil IPv6 tillsammans med routingprotokollet AODV (ad hoc on demand vector) inte är tillräckligt för att klara av samverkan mellan det fasta nätet och ad hoc-nätet. I rapporten introducerar vi en modell som hanterar mobilitet och kan ge sömlös kommunikation över en förbindelse mellan två applikationer i det nätverksbaserade försvaret.
Abstract In this report we investigate the relationship between host/network mobility and mobility within an ad hoc network to support seamless connectivity between a fixed core network infrastructure and an autonomous mobile tactical ad hoc network. There are several command and control systems within the Swedish defence to guide warfare operations and military efforts. By integrating these in the network centric warfare system, higher efficiency and information dominance can be achieved. Mobile ad hoc network designs provide means for members to join and leave particular radio frequency subsystems as their position changes. The problem is that that the nodes (or sub-networks) should always be addressed with the same IP-address to be reachable. In this report we assume the protocol Mobile IPv6 to be used when meeting the goals of this integrated architecture. Five tactical scenarios have been studied analytically and the problems and the effects on the network layer have been defined when the ad hoc network have been moving and changing access points to the fixed network. The conclusions were that using Mobile IPv6 together with Ad hoc On Demand Vector routing protocol is not enough to manage the access network in a tactical scenario. In this report we introduce a mobility management model that can provide seamless traffic management and connectivity to host applications in the network centric warfare system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182