Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Investigation of the electromagnetic field distribution in an undermoded reverberation chamber.

Investigation of the electromagnetic field distribution in an undermoded reverberation chamber. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Broström Elin
Ort: Linköping
Sidor: 63
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0823--SE)
Nyckelord modväxlande kammare, elektromagnetiska fält, fördelningsfunktion, sannolikhetsfunktion, högeffektpulsad mikrovågsstrålning, reverbation chamber, electromagnetic field, cumulative distribution function, probability density function, high power microwaves
Sammanfattning Elektromagnetisk strålning med hög intensitet kan störa och till och med förstöra elektronisk utrustning. Det elektromagnetiska hotet kan vara medvetet, t.ex. högeffektpulsad mikrovågsstrålning (HPM), eller omedvetet, t.ex. strålningen från en radarstation. I en modväxlande kammare (MVK) kan elektronisk utrustning testas mot elektromagnetiska fält. För att kunna använda kammaren krävs goda kunskaper om fältets egenskaper. Eftersom en deterministisk modell blir för komplicerad använder man statistiska modeller. Normalt används kammaren vid höga frekvenser, men det finns ett stort intresse av att kunna göra mätningar även vid lägre frekvenser. Den statistiska modell som används för höga frekvenser, X (chi) modellen, gäller inte för låga frekvenser. I detta examensarbete för civilingenjörsexamen jämförs tre nya förslag på fördelningsfunktioner med mätdata vid så låga frekvenser att X-fördelningen inte gäller. De undersökta fördelningarna är en Bessel K fördelning, en Gamma fördelning och en så kallad Compound Exponential fördelning. De nya modellerna överensstämmer bättre med mätdata än X-modellen för de undersökta frekvenserna.
Abstract Electromagnetic radiation with high intensity can cause disturbance and destruction of electronic systems. The electromagnetic threat can be intentional, e.g. High Power Microwaves (HPM) weapons, or unintentional, e.g. radiation from radar stations. A Reverberation Chamber (RC) is a test facility that can be used to perform susceptibility tests of electronic systems. The properties of the electromagnetic field in the chamber have to be well known to be able to use the RC. A deterministic model of the field would be very complex, and therefore field statistics are used to describe the field. Normally the RC is used for applications at high frequencies, where the chamber is over-moded, but low frequency measurements are also of great practical and economical interest. For high frequencies it exist a commonly accepted statistical model for the field in the chamber, the X (chi) distribution. In this Master of Science thesis some newly proposed theoretical distribution functions are compared to experimental data at low frequencies where the X-model breaks down. The examined distributions are a Bessel K distribution, a Gamma distribution, and a so-called Compound Exponential distribution. An improvement is shown in the agreement with measured data compared to the X-distribution function at lower frequencies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182