Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Blickriktningssensorn. Utveckling och användningsområden.

Blickriktningssensorn. Utveckling och användningsområden. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gustafsson Torbjörn, Carleberg Per
Ort: Linköping
Sidor: 43
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0826--SE)
Nyckelord blickriktningssensor, mikrodisplayer, gaze-tracker, eye-tracker, HMD
Sammanfattning I denna rapport redogörs för ett på FOI utvecklat blickriktningssensorsystem, både hårdvaru- och mjukvarumässigt. I rapporten beskrivs dessutom flera blickstyrda tillämpningar, både för aktiv och passiv ögonpositionering, där flera har implementerats och testats i systemet. Vid utveckling av blickstyrda tillämpningar är det viktigt att beakta MSI, (människa-system-integration), aspekten och därför har en tvärvetenskaplig referensgrupp bildats. Denna grupps resonemang kring några av tillämpningarna redovisas också i rapporten. I det framtida totalförsvaret kommer troligen användningen av huvudburna displaysystem att vara betydligt vanligare än idag och de kommer troligen att användas inom flera områden. En blickriktningssensor som integreras i ett huvudburet displaysystem kan väsentligt öka användbarheten av ett sådant system. Utvecklingen av ett blickriktningssensorsystem som beskrivs i rapporten syftar i förlängningen till att kunna användas operativt och tillsammans med framtida huvudburna displaysystem.
Abstract In this report the development at FOI of a gaze-tracker system is described, both in terms of hardware and software. In the report several gaze-controlled applications are described, both for active and passive positioning. Several of these applications have been implemented and tested. During development of gaze-controlled applications it is important to observe human factor aspects. Therefore a reference group for discussion of these matters has been formed. The group discussions concerning some gaze-controlled applications are described in the report. Head-Mounted Displays, HMD, will in the future network based defence be much more common than today and within different disciplines and applications. The HMD will be more useful when integrated with a gaze-tracker. The development of the gaze tracker described in this report has the purpose to, in the next future step, be integrated with a HMD and also be tested operatively.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182