Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

SIGGE V1.0. Theory, Implementation and Verification.

SIGGE V1.0. Theory, Implementation and Verification. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Andersson Marlene
Ort: Stockholm
Sidor: 55
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0828--SE)
Nyckelord IR-signatur, SIGGE, dokumentation, verifiering, IR-signature, SIGGE, radiative heat transfer, documentation, verification
Sammanfattning För att kunna förutsäga IR-signaturen för en flygande farkost måste värmestrålningen, i form av IR-strålning, från farkosten beräknas. Ett programpaket, SIGGE, har utvecklats för detta ändamål. Den redan existerande koden har förbättrats. Koden kan nu hantera strålning från varma gaser samt strålning från väggar med komplexa geometrier, inklusive spekulära reflektioner. Den här rapporten beskriver några nyckelekvationer och en detaljerad beskrivning av SIGGE presenteras. Koden har verifierats mot andra beräkningar med ett tillfredställande resultat.
Abstract To be able to predict the IR-signature of an aircraft, the heat radiated, in form of IR-radiation, has to be calculated. A program package, SIGGE, has been developed for this purpose. The already existing code has been improved. The code can now handle radiation from hot gases and from walls with complex geometries, including specular reflections. This report describes some key equations used and a detailed description of SIGGE is presented. The code has been verified against other calculations with satisfactory result.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182