Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Automatic target recognition from laser radar data. Applications to gated viewing and airborne 3D laser radar.

Automatic target recognition from laser radar data. Applications to gated viewing and airborne 3D laser radar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Andersson Pierre
Ort: Linköping
Sidor: 66
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0829--SE)
Nyckelord laserradar, grindad avbildning, måligenkänning, laser radar, gated viewing, target recognition
Sammanfattning Ett laserbaserat försökssystem för grindad avbildning är under utveckling vid FOI. Ett möjligt tillämpningsområde för tekniken är automatisk måligenkänning på långa avstånd. I denna rapport behandlas implementeringen av en möjlig igenkänningsalgoritm, baserad på jämförelser av målegenskaper i en, två och tre dimensioner (1D, 2D och 3D). Arbetet behandlar en strategi för uppbyggnad av tredimensionella objekt från grindade bildsekvenser och även syntes av 3D-objekt till ett kandidatbibliotek. Arbetet omfattar också ett grovsorteringstest baserat på endimensionella projektioner samt noggrannare tester baserade på matchning av avstånds- och silhuettbilder. Algoritmen har testats på autentiska grindade bildsekvenser. Robusthetstester har också utförts med hjälp av syntetiska objekt. Huvuddragen i en första ansats till automatisk måligenkänning från en luftburen skannande 3D-laserradar summeras också kort. Slutligen implementeras och testas en metod för anpassning av tredimensionella triangulerade ytor till data från 3D-laserradar. Den implementerade metoden ger acceptabla resultat, men beräkningstiden är lång. En av metodens beståndsdelar är en funktion för ytjämförelser, som visar sig ha ett tillämpningsområde inom måligenkänning från luftburen 3D-laserradar.
Abstract A laser-based research system for gated viewing is currently being developed at FOI One of its possible applications is long-range automatic target recognition. This report treats an implementation of a viable target recognition algorithm based on one-, two- and three-dimensional (1D, 2D and 3D) comparisons of target features. The work starts with a strategy for the construction of three-dimensional objects from gated image sequences, and covers the synthesis of a candidate library. The next step is a course pre-screening test based on one-dimensional projections, followed by a more thorough test based on surface and boundary comparisons. The algorithm is tested on real gated image sequences, and robustness tests are also performed with synthesized objects. An approach to automatic target recognition from airborne scanning 3D laser radar data is under development, and a brief summary of the main steps of the method is given. Finally, a method of generating adaptive 3D mesh surface representations from 3D laser radar data is implemented and tested. The implemented method is found to produce acceptable results, but to suffer from computational efficiency problems. However, a constituent surface-matching function is found to have an application to target recognition based on airborne scanning 3D laser radar data.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182