Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

SceneServer - a 3D software assisting developers of computer vision algorithms.

SceneServer - a 3D software assisting developers of computer vision algorithms. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bennet Fredrik, Fenelius Stefan
Ort: Linköping
Sidor: 80
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0831--SE)
Nyckelord open scene graph, scengrafer, 3D, datorgrafik, datorseende, OpenGL, scene graphs, computer graphics, computer vision
Sammanfattning Syftet med detta examensarbete är att utveckla en programvara (SceneServer) som kan generera data, t ex bilder och vertexlistor från 3D-modeller. Dessa modeller kan placeras i en virtuell miljö och kontrolleras från ett grafiskt användargränssnitt eller från en MATLAB-klient. Data kan hämtas till och bearbetas i MATLAB. Gränssnittet mellan MATLAB och 3D-miljön ger användaren ett kraftfullt verktyg där algoritmer kan designas och testas på ett snabbt och enkelt sätt. SceneServer ger användaren möjlighet att i detalj manipulera de modeller och scener som ska renderas. MATLAB kommunicerar med SceneServer-applikationen genom ett Java-bibliotek som är kopplat till ett interface i SceneServer. 3D-grafiken visualiseras med hjälp av Open Scene Graph, som i sin tur använder OpenGL. OSG är ett plattformsoberoende scengrafbibliotek, med öppen källkod, som används för visualisering av realtidsgrafik. OpenGL är ett mjukvaru-interface för att skapa avancerad datorgrafik i 2D och 3D.
Abstract The purpose behind this thesis is to develop a software (SceneServer) which can generate data such as images and vertex lists from 3D computer models. These models are placed in a virtual environment and they can be controlled either from a graphical user interface (GUI) or from a MATLAB client. Data can be retrieved and processed in MATLAB. By creating a connection between MATLAB and a 3D environment, computer vision algorithms can be designed and tested swiftly, thus giving the developer a powerful platform. SceneServer allows the user to manipulate, in detail, the models and scenes to be rendered. MATLAB communicates with the SceneServer application through a Java library, which is connected to an interface in SceneServer. The graphics are visualised using Open Scene Graph (OSG) that in turn uses OpenGL. OSG is an open source cross-platform scene graph library for visualisation of real-time graphics. OpenGL is a software interface for creating advanced computer graphics in 2D and 3D.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182