Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Rosettskannande målsökare - funktion och analys.

Rosettskannande målsökare - funktion och analys. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Andersson Ulrika
Ort: Linköping
Sidor: 31
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0833--SE)
Nyckelord rosett, infraröd, störskydd, IFOV, TFOV, synfält, datormodell, rosette, infrared, countercountermeasures, field of view, model
Sammanfattning Rosettmönstret genereras med hjälp av två optiska element som roterar åt motsatta håll. Rotationsfrekvenserna hos dessa element är avgörande för rosettmönstrets utseende, såsom antalet öglor och vidden på öglorna. Rapporten beskriver hur rosettmönstret påverkas av det rosettskannande systemets parametrar och hur systemet arbetar för att plocka ut målets position från detektorsignalen. Rosettmålsökaren utnyttjar en enda liten cirkulär detektor som söker av ett område i ett rosettformat mönster. Det område som detektorn täcker in utgör det momentana synfältet (IFOV). Om IFOV är litet blir scenen bättre upplöst, men systemets prestanda urartar om IFOV är så litet att inte hela synfältet täcks in. Beräkningar av det minsta IFOV som kan användas för att uppnå fullständig synfältstäckning beskrivs i rapporten. Två program har utvecklats under studiens gång. En modell har implementerats i Matlab och en annan i C++. I Matlab-programmet kan enskilda bilder studeras för att ge svar på grundläggande frågeställningar. I C++programmet appliceras rosettmålsökaren på en sekvens av bilder och målföljning kan därmed simuleras.
Abstract A study of a rosette scanning infrared seeker (RSIS) and its characteristics has been made. The rosette pattern is generated by two counter rotating optical elements. The rotation frequencies determine the appearance of the rosette pattern, e.g. the number of petals and the width of the petal. The report describes how the parameters of the RSIS affect the pattern and how the system calculates the position of the target from the detector signal. The RSIS scans a single small detector across the total field of view (TFOV) in a rosette pattern. The area that the detector sees in every moment is the instantaneous FOV (IFOV). If the IFOV is small the system gets better resolution, but if the IFOV is too small the performance of the RSIS can deteriorate. Calculations to get the smallest IFOV which can be used to get full scan coverage in the TFOV are described in the report. Two programs have been developed during the study. The first model has been implemented in Matlab and the other in C++. In the Matlab program it is possible to study individual images to get answers to fundamental questions. In the C++ program the RSIS can be used on a sequence of images and it is therefore possible to simulate target tracking. The C++ model has also been integrated with the framework EwSim, which makes it possible to do real time simulations. Further some counter-countermeasures for the RSIS are discussed. Five methods are described and four of them are implemented in the C++ model.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182