Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Modelling photonic band structures.

Modelling photonic band structures. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Rung Andreas
Ort: Linköping
Sidor: 29
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0838--SE)
Nyckelord fotonbandgap, modellering, IR, photonic band gap, modelling
Sammanfattning Ett programpaket har använts för att beräkna och jämföra fotonbandstrukturerna för två material: ett bestående av dielektriska cylindrar i ett kvadratiskt gitter, och inversen av detta - ett material bestående av cylindriska lufthål i en dielektrisk matris. Uppkomsten av och skillnaderna mellan TE- och TM-gap har jämförts. Transmittans för normalt infall beräknades för båda materialen med tjockleken 8 µm. Fotonbandgapets bredd vid bandstrukturens X-punkt har beräknats som funktion av cylindrarnas packningsgrad för de båda materialen.
Abstract A software package has been used to calculate and compare the photonic band structures for two structures: one structure consisting of dielectric cylinders in a square lattice, and the inverse; a structure with air columns in a dielectric matrix. The appearance of and differences between TE- and TM-gaps are compared. Transmittance for normal incidence was calculated for both structures, with a material thickness of 8 µm. The photonic band gap width at the X-point of the band structure as a function of the packing fraction of cylinders was investigated for the two cases.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182