Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bistatic SAR pilot study: Simulations using FDTD.

Bistatic SAR pilot study: Simulations using FDTD. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Martin Torleif, Ulander Lars M H
Ort: Linköping
Sidor: 24
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0839--SE)
Nyckelord SAR, FDTD, bistatisk radar, bistatic radar
Sammanfattning Rapporten jämför bistatisk och monostatisk SAR för olika mätgeometrier. Arbetet är baserat på FDTD-metoden för numeriska elektromagnetiska beräkningar tillsammans med SAR bildsimulering. De bistatiska geometrierna motsvarar en fix infallsriktning medan spridningsriktningen varierar utefter en vertikal kon. Simuleringar har utförts för 20-90 MHz och med ett målscenario bestående av en lastbil omgiven av tre vertikala metallcylindrar. Resultaten visar att de bistatiska SAR-bilderna ger ungefär samma bildupplösning (spektral täckning) jämfört med monostatisk SAR. Vertikal polarisation ger vidare en lägre bistatisk respons från lastbilen jämfört med horisontell polarisation, medan det omvända gäller för de tre vertikala cylindrarna. Detta torde innebära att horisontell polarisation ger högre mål-bakgrund-kontrast också i det bistatiska fallet. Simuleringarna visar också att den bistatiska bildresponsen från lastbilen ökar när spridningsvinkeln minskar i förhållande till infallsvinkeln.
Abstract The report compares bistatic and monostatic SAR image responses for different measurement geometries. The work is based on using the FDTD method for numerical electromagnetic computations together with SAR image simulation. The bistatic SAR geometries correspond to a fixed incident wave direction whereas the scattered wave direction varies along a vertical cone. A target scenario consisting of a truck surrounded by three vertical metallic cylinders is used for all simulations and the frequency band is 20-90 MHz. The results show that the bistatic SAR images give similar image resolution properties (spectral coverage) when compared to monostatic SAR. Furthermore, vertical polarization gives a lower bistatic response of the target compared to horizontal polarization, whereas the reverse is true for the three vertical cylinders. This suggests that horizontal polarization gives improved target-to-background contrast also in the bistatic SAR case. The simulations also show that the bistatic image response of the truck target increases when the scattering angle is reduced compared to the incidence angle.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182