Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A proposed taxonomy of software weapons.

A proposed taxonomy of software weapons. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Karresand Martin
Ort: Linköping
Sidor: 154
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0840--SE)
Nyckelord IT-vapen, taxonomi, malware, IW, informationskrigföring, IT-säkerhet, virus, mask, IT weapon, taxonomy, information warfare, computer security, virus, worm
Sammanfattning De termer och klassificeringsmodeller som idag används inom IT säkerhetsområdet är inte standardiserade. Det är därför svårt att överblicka området, det finns en risk för missförstånd och det vetenskapliga arbetet riskerar att bli lidande. För att råda bot på dessa problem har ett förslag på en taxonomi för programvarubaserade IT-vapen tagits fram, vilket presenteras i den här rapporten. Först presenteras dock de teorier som ligger till grund för skapandet av en taxonomi, samt de behov av en taxonomi som identifierats under arbetets gång. Därefter utvärderas sju taxonomier inom angränsande områden. När detta är gjort introduceras den nya taxonomin och dess 15 kategorier motiveras och förklaras. Den sista delen av denna rapport diskuterar kortfattat de generella försvarsmetoder som finns gentemot programvarubaserade IT-vapen. Detta följs av en presentation av den framtida utvecklingen av taxonomin. Slutligen sammanfattas rapporten i en slutdiskussion.
Abstract The terms and classification schemes used in the computer security field today are not standardised. Thus the field is hard to take in, there is a risk of misunderstandings, and there is a risk the scientific work is being hampered. Therefore this report presents a proposal for a taxonomy of software based IT weapons. After an account of the theories governing the formation of a taxonomy, and a presentation of the requisites, seven taxonomies from different parts of the computer security field are evaluated. Then the proposed new taxonomy is introduced and the inclusion of each of the 15 categories are motivated and discussed. The final part of the report contains a discussion of the general defences against software weapons, together with a presentation of some open issues regarding the taxonomy. Finally the report is summarised.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182