Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2002 för FOIs forskning inom FoT 25 Luftfarkoster.

Årsrapport 2002 för FOIs forskning inom FoT 25 Luftfarkoster. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hovmark Gunnar (Ed.)
Ort: Stockholm
Sidor: 52
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0849--SE)
Nyckelord Beräkningsaerodynamik, experimentell aerodynamik, robotaerodynamik, styrda vapen, flygdynamik, styrsystem, strukturteknik, materialteknik, strukturdynamik, aeroelasticitet, signaturanpassning, tvärteknik, computational fluid dynamics, wind tunnel testing, missile aerodynamics, flight dynamics, flight control systems, structures, materials, structural dynamics, aeroelasticity, stealth technology, integrated project
Sammanfattning Denna rapport sammanfattar verksamhet vid FOI genomförd inom FMV beställning 238521 - LB584246 under perioden mars 2002 - december 2002. Verksamheten omfattar såväl metodutveckling som tillämpningar och redovisas med den uppdelning i teknikområden och projekt som presenterats i relaterade offerter/beställningar.
Abstract This report summarizes work performed at FOI during the period March 2002 - December 2002 under contract from FMV with contract number 238521 - LB584246.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182