Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A review of aeronautical fatigue investigations in Sweden during the period June 2001 to April 2003.

A review of aeronautical fatigue investigations in Sweden during the period June 2001 to April 2003. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Blom Anders F
Ort: Stockholm
Sidor: 44
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0850--SE)
Nyckelord Flygutmattning, förband, spänningsanalys, brottmekanik, spricktillväxt, resthållfasthet, prediktering av utmattningslivslängd, spektrumprovning, strukturutvärdering, materialutvärdering, kompositmaterial, aeronautical fatigue, joints, stress analysis, fracture mechanics, crack propagation, residual strength, fatigue life predictions, spectrum testing, structural evaluation, materials evaluation, composite materials
Sammanfattning Detta dokument har sammanställts för att presenteras vid den 28:de konferensen för International Committee on Aeronautical Fatigue, vilken ska hållas i Lucerne, Switzerland, 5-6 Maj 2003. En sammanställning presenteras av arbeten utförda i Sverige inom området flygteknisk utmattning under perioden juni 2001 till april 2003. Sammanställningen innehåller studier av flygplanslaster, grundläggande studier avseende utmattning i metaller och kompositer, spänningsanalys och brottmekanik, studier av sprickpropagering och resthållfasthet, provning av förband och strukturer i full skala och prediktering av utmattningslivslängder. En referenslista avseende relevanta artiklar som utgivits under perioden som sammanställningen avser är inkluderad.
Abstract This document is prepared for presentation at the 28th Conference of the International Committee on Aeronautical Fatigue, scheduled to be held in Lucerne, Switzerland, 5-6 May 2003. A review is given on the work carried out in Sweden in the area of aeronautical fatigue during the period from June 2001 to April 2003. The review includes aircraft loading actions, basic studies of fatigue development in metals and composites, stress analysis and fracture mechanics, studies of crack propagation and residual strength, testing of joints and full-scale structures, and fatigue life predictions. A reference list of relevant papers issued during the period covered by the review is included.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182