Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Irakkriget 2003. En preliminär analys.

Irakkriget 2003. En preliminär analys. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ljung Bo (Ed.)
Ort: Stockholm
Sidor: 116
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0852--SE)
Nyckelord Irakkriget, massförstörelsevapen, terrorism, NATO, ESDP, Mellanöstern, olja, humanitär samordning, Iraqi war, weapons of mass destruction, Middle East, oil, humanitarian coordination, Försvarsanalys
Sammanfattning Denna preliminära analys av Irakkriget 2003 ger en relativt bred bild av krigets förhistoria, förlopp och konsekvenser. Tyngspunkten ligger i en diskussion av frågan om massförstörelsevapen och terrorism, de politiska processer som ledde fram till ett beslut om militär insats samt krigets konsekvenser för de multilaterala institutionerna och för olika länder/regioner. I rapporten berörs också opinionbildning och psykologiska operationer. Vidare tas samordning av den humanitära insatsen upp. Slutligen berörs också Sveriges förhållande till Irakkriget.
Abstract This preliminary analysis of the Iraqi war 2003 gives a relatively broad picture of the prehistory of the war, its course and consequences. The main focus is on a discussion of the question of weapons of mass destruction and terrorism, the political processes that led up to the decision of a military campaign, and the consequences of the war for the multilateral institutions and for different countries/regions. The report also touches upon formation of public opinion and psychological operations. Coordination of humanitarian efforts is dealt with. Finally the Swedish view on the Iraqi war is touched upon.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182