Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Laser based 3-D imaging new capabilities for optical sensing.

Laser based 3-D imaging new capabilities for optical sensing. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Steinvall Ove, Carlsson Thomas, Grönvall Christina, Larsson Håkan, Andersson Pierre, Klasén Lena
Ort: Linköping
Sidor: 104
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0856--SE)
Nyckelord laser radar, lasersensor, 3D avbildning, måligenkänning, målidentifiering, lasermottagare, 3D FPA, 3D fokalplanearrayer, slutfasstyrning, 3D signalbehandling, laser sensing, 3D imaging, target recognition, target identification, laser receivers, 3D focal plane arrays, terminal guidance, 3D processing
Sammanfattning Vi lever i en 3 dimensionell värld. Möjligheten att avbilda denna med cm upplösning och i full videotakt kommer att revolutionera många militära och civila tillämpningar. Många tillämpningar finns inom robotik, terrängvisualisering, förstärkt verklighet, spaning och måligenkänning, vapenstyrning inkluderande träffpunktsbestämning och många fler. Det framtida nätverksbaserade försvaret kommer att kräva högupplösta geo-data för gemensam lägesbild, för uppdragsplanering, sensorfusion och telekrig samt kommunikation. En mycket intressant förmåga för högupplöst 3 D avbildning utgör möjligheten att se genom tät kamouflering och tät vegetation. Den ultimata lösningen för laseravbildning kan vara en lösning baserad på ett laserskott och full 3 D bild mha av en avstånds- och intensitetskännande fokalplanearray. Denna rapport diskuterar teknisk status hos 3 D fokalplanearrayer och liknande koncept samt deras tillämpningar, bl a för långräckviddig spaning och slutfasstyrning. Vi beskriver teknologi som återfinns i öppen litteratur, men ger även exempel på aktiviteter kring 3 D avbildning på FOI. Förhoppningsvis kan vi övertyga läsaren om områdets vikt och betydelse. Några rekommendationer för framtida planering ges.
Abstract We are living in a three-dimensional world. The potential to image this world with cm resolution at full video rate and at both close and very long ranges will revolutionize many military and civilian applications. Many applications are found for example in robotics, rapid terrain visualization, augmented vision, reconnaissance and target recognition, weapon guidance including aim point selection and many others. The net-centric warfare will demand high resolution geo-data for a common description of the environment, for mission planning, for sensor management and sensor fusion, electronic warfare and communication and many others functions related to the network concept. One very important capability of 3 D imaging is to be able to see through dense camouflage and dense vegetation. The ultimate solution for laser imaging might be a one-shot full 3D solution using a focal plane array with intensity and range (time) sensitive pixels. This report will discuss the technical status of 3 D focal plane arrays (3 D FPA) and other approaches and discuss applications for them, especially for long-range target identification and for terminal guidance. We describe the technology as found in open sources but also give examples of 3 D imaging and related activities at FOI. Hopefully we will convince the reader about the importance of this area. Some recommendations for further plans are given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182