Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

SILVIA - Datormodellbeskrivning.

SILVIA - Datormodellbeskrivning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Johansson Jan Ove
Ort: Stockholm
Sidor: 64
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0858--SE)
Nyckelord Designprincip, objekt, klass, arv, design principles, object, class, inheritance
Sammanfattning Programsystemet SILVIA (SImulering av LuftVärn I Ada) är ett simulerings-verktyg för studier på teknisk-taktisk nivå av stridsförlopp mellan luftvärnsförband och anfallande flygattackföretag. I arbetet med att vidareutveckla SILVIA i slutet av 90-talet togs bl a ett beslut att införa en ny objektorienterad design för simuleringsprogrammet. Rapporten innehåller dels en beskrivning av de principer som legat till grund för designen av den "nya" simuleringsmodellen, dels en beskrivning av resultatet av detta designarbete, d v s implementationen av simuleringsprogrammet. Denna rapport avser att beskriva den datalogiska strukturen för simuleringsprogrammet till programsystemet SILVIA för persondator, version 9.0.
Abstract The software system SILVIA is a tool for simulation of the duel between Air Defence and Ground Attack Aircraft to be used for studies on a technical-tactical level. In the late nineties a decision was made to introduce a new objectoriented design for the simulation model in SILVIA. Among the reasons for this was to make it possible to introduce new functions which will be necessary for studies of future Air Defence systems. The program structure has then been changed considerably. This report is partly a description of the new objectoriented approach to the design and partly a description of the new implementation of the simulation model in SILVIA.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182