Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Värdering av räddningstjänstens beredskap för kemolyckor : handledning för användare av VIK - Värderingsinstrument Kem. 2. rev. utök. uppl.

Värdering av räddningstjänstens beredskap för kemolyckor : handledning för användare av VIK - Värderingsinstrument Kem. 2. rev. utök. uppl. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson Håkan, Ritchey Tom, Stenström Maria
Ort: Umeå
Sidor: 78
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0861--SE)
Nyckelord Kemikalieolyckor, räddningstjänst, planering, värdering, morfologisk analys, chemical accidents, rescue services, evaluation, planning, morphological analysis
Sammanfattning FOI har utvecklat ett datorbaserat instrument för värdering av räddningstjänstens beredskap för kemikalieolyckor, VIK - Värderingsinstrument kem. Värderingsinstrumentet är avsett att användas för att studera den kommunala räddningstjänstens beredskap för kemolyckor. De uppnådda resultaten kan användas som ett diskussionsunderlag där möjliga vägar till förbättring av beredskapen åskådliggjorts. Dokumentet är en användarhandledning för instrumentet, som utvecklats med metoden "allmän morfologisk analys" tillsammans med programpaketet CASPER (Computer Aided Scenario and Problem Evaluation Routine).
Abstract FOI has developed a computer-based instrument for evaluation of Rescue Services preparedness for chemical accidents. The instrument is intended for studying the rescue services preparedness for accidents involving hazardous materials. The results can be used for discussions in order to improve that very preparedness. The document is a manual for users of the instrument, which is based on the method "Morphological Analysis" together with the program CASPER (Computer Aided Scenario and Problem Evaluation Routine).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182