Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användarhandledning till SILVIA 9.1

Användarhandledning till SILVIA 9.1 Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hansson MajBritt, Johansson Jan Ove
Ort: Stockholm
Sidor: 71
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0862--SE)
Nyckelord SILVIA, grafisk användargränssnitt, simulering, luftvärn, värderingsmodell, graphical user interface, simulation, air defence, assessment model, Systemteknik, Systems Technology
Sammanfattning Programsystemet SILVIA (Simulering av LuftVärn 1 Ada) är ett simuleringsverktyg för studier på teknisk-taktisk nivå av stridsförlopp mellan luftvärnsförband och anfallande flygattack-företag. SILVIA började utvecklas 1983 och behövde därför moderniseras. En genomgripande översyn av programstrukturen har gjorts för att bl a göra det möjligt att införa nya funktioner som kommer att krävas för studier av framtida luftvärnssystem. SILVIA körs på en persondator med operativsystemet Windows NT eller Windows 2000. I samband härmed har ett helt nytt grafiskt gränssnitt mot användaren utvecklats i Visual C++. Denna rapport är en omarbetad version av specifikationen till användargränssnittet och beskriver den aktuella versionen av användargränssnittet. Rapporten är dels en användarhandledning och dels en referensmanual. SILVIA kräver indatafiler som är scenariospecifica resp. systemspecifika. Den här rapporten är skriven med förutsättningen att användarens behov är att ändra på främst de scenariospecifika indatafilerna och att endast ett litet behov finns att ändra systemspecifika indata och att detta sista behov inte kräver djupare kunskap om vad systemspecifika indata innebär.
Abstract The software system SILVIA is a tool to assess air defence systems engaged against an air attack on a tactical-technical level. The SILVIA development started in 1983 and it had to be modernised. An overview of the program structure has been made to make it easier to adapt SILVIA to future air defence systems. SILVIA now runs on a PC with Windows NT, 2000 and XP. A completely new GUI has been developed in Visual C++. This report is a new version of the specification of the GUI and describes the revised version of the GUI. SILVIA must be provided with data files that are scenario specific and with data files that are system specific as well. This report is written with the assumption that the user need to change the scenario specific data files and only with a small need to change system specific data and that the need to change system parameters does not require knowledge about the parameter itself.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182