Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Rymdverksamhet vid FOI

Rymdverksamhet vid FOI Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lindström Sandra
Ort: Stockholm
Sidor: 32
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0867--SE)
Nyckelord rymd, inventering, verksamhet, satellit, GPS, uppskjutning, space, inventory, activities, satellite, launch, Systemteknik
Sammanfattning Denna rapport utgör en sammanfattning av en inventering av rymdverksamhet vid FOI. Syftet med denna sammanställning är att klargöra för FOIs uppdragsgivare vilka verksamhetsområden inom begreppet rymd där FOI har kunskap och kompetenser. En annan anledning är att upplysa medarbetare på FOI om vilka projekt som pågår så att dubbelarbete kan undvikas vilket förhoppningsvis också kan stärka samarbetet inom FOI på rymdområdet. Inventeringen av nuvarande rymdverksamhet (1995-2003) som skickades ut i form av ett frågeformulär till alla institutioner på FOI vände sig till alla som har jobbat eller jobbar med rymdrelaterade frågor såsom rymdfysik, satellitdata, satellitstruktur, länken mellan satellit och markstation, markstation och så vidare. Undersökningen visade att pågående rymdrelaterad verksamhet täcker in utveckling av framdrivningssystem och drivämnen, forskning kring lasertändsystem av explosivämnen för separationsanordningar, laserkommunikation, haveriutredning av Ariane 5-raketen, studier för Försvarsmakten relaterat till nyttan av satellitsystem i det nätverksbaserade försvaret, analys kring störning av navigeringssystem och studie av samverkande satelliter.
Abstract This report is a summary of an inventory of space activities at the Swedish Defence Research Agency (FOI). The objective of this review is to show FOI´s employers in what areas FOI has knowledge and capabilities within the concept of space. Another reason is to inform co-workers at FOI about the present projects to avoid duplication of work and hopefully also to strengthen the cooperation within the area of space research at FOI. The questionnaire concerning the present space activities (1995-2003) that was sent to all departments at FOI addressed anybody who had worked or are working with space related issues as space physics, satellite data, the satellite structure, telemetry or command, the ground station and so on. the survey showed that present space related activities cover the development of propulsion systems and propellant, research about laser ignition systems, laser communication, accident investigation of the launch rocket Ariane-5, studies for the Swedish Armed Forces related to the use of satellite systems in the Network Based Defence, analysis of interference in navigation systems and study of information flying satellites.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182