Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mätningar av bistatisk radarmålarea hos en cylinder.

Mätningar av bistatisk radarmålarea hos en cylinder. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Gustafsson Nils, Haapalahti Gustav, Herberthson Magnus
Ort: Linköping
Sidor: 41
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0870--SE)
Nyckelord bistatisk målarea, cylinder, bistatic radar cross-section
Sammanfattning I denna rapport redovisas mätningar av bistatisk radarmålarea hos en cylinder. Mätningar har skett mot dels en metallcylinder, dels en cylinder klädd med dämpmaterial. Cylinderns längd har varit 1 m och dess diameter 10 cm. Använda frekvenser har legat kring 10 GHz och mätningarna har mätt bistatiska vinklar upp till 170°.
Abstract In this report, measurements of bistatic radar cross-section are presented. The measurements have been partly on a metal cylinder and partly on a cylinder equipped with a damping material. The length of the cylinder was 1 m and the diameter 10 cm. The frequencies used were around 10 GHz and the measurements have covered bistatic angles up to 170°.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182