Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utformning bergtunnlar. Etapp 8.

Utformning bergtunnlar. Etapp 8. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Berglund Roger
Ort: Stockholm
Sidor: 132
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0872--SE)
Nyckelord Bergtunnlar, luftstötvåg, komplexa geometrier, fortifikation, experiment, barriärer, rock tunnels, air blast, complex geometry´s, fortification, experiments, barriers
Sammanfattning För att studera luftstötsvågsutbredningen i ett tunnelsystem påbörjades ett projekt 1995 med försök i full- och modellskala. Fullskaleförsöken har utförts i en bergtunnel på Älvdalens skjutfält. I etapp 8 har i fullskala jämförelser gjorts mellan olika typer av sprängmedel, olika form på laddningarna, laddningar med och utan hölje, laddningens tyngdpunkt lågt eller högt placerad samt hur tryckutbredningen i tunneln varierar beroende på olika anslagsvinklar för laddningen utanför tunnelmynningen. Resultaten från de olika försöken redovisas i denna rapport i form av tabeller och diagram.
Abstract In order to study the propagation of blast wave in tunnel systems, a project started 1995 with tests in full scale and model scale. The full-scale test has been performed in a rock tunnel at the shooting range in Älvdalen. In phase 8, a full scale test with comparisons between different explosives, shape of the charge, charges with and without casing, height of centre of gravity and how the pressure wave propagates in the tunnel with different angles of incident have been conducted. The results are presented in tables and graphs.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182