Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mjältbrandsbrev i Sverige?

Mjältbrandsbrev i Sverige? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Castenfors Kerstin, Deverell Edward, Olsson Eva-Karin
Ort: Stockholm
Sidor: 63
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0877--SE)
Nyckelord mjältbrand, antrax, bioterrorism, NBC, beredskap, kris, krishantering, beslutsfattande, anthrax, nuclear, biological, chemical defence, preparedness, crisis management, decision making, Försvarsanalys, CRISMART, Nationell Centrum, för Krishanteringsstudier
Sammanfattning Kort tid efter det att brev som innehöll mjältbrandssporer börjat spridas i USA under de första dagarna i oktober 2001, började misstänkta brev och försändelser dyka upp även i Sverige. Under en hektisk period i mitten av oktober fick FOI Avdelningen för NBC-skydd ta hand om och analysera ett stort antal misstänkta försändelser. Avdelningen ställde sig i efterhand frågan om medarbetarna fick de bästa förutsättningar för att utföra detta arbete, om hur det ansvar som fördelades togs, hur de uppgifter som fördelades utfördes och om beslutsförmågan utnyttjades på bästa sätt. FOI Avdelningen för Försvarsanalys fick uppdraget att göra en studie av hur effektiv FOI NBC-Skydd var under denna period. Arton personer från avdelnings- och institutionsledning tillsammans med laboratoriepersonal och övriga experter intervjuades med avseende på hanteringen av breven. Intervjuerna omfattade frågor som rör organisatorisk effektivitet i termer av ledning, ledarskap, samordning, kommunikation och informationsförmedling samt mediekontakter. Intervjumaterialet sammanställdes och delades in i 14 beslutstillfällen med hjälp av ett s k processpårande metod. Resultaten visar att förmågan att ställa en till vardags rådgivande organisation på operativ fot var avgörande för hanteringen av händelsen. Omställningen ställde nya krav på ledning, ledarskap, kommunikation och samordning av verksamheten liksom på strukturerna för mediekontakter. avdelningsledning och kontaktpersoner mot medierna berördes mest av den ökade belastning som hanteringen av de s k mjältbrandsbreven medförde. Laboratoriepersonalen å andra sidan, som dels kunde tillämpa vardagliga rutiner i arbetet, dels var tillräckligt många till antalet för att bemanna laboratorierna dygnet runt, tolererade väl det ökade arbetstrycket under den aktuella perioden (ungefär två veckor). Tack vare att belastningen på avdelningen var så relativt sett begränsad i tiden, lyckades avdelningen i stort hantera denna extraordinära situation på ett förtjänstfullt sätt.
Abstract Shortly after the anthrax letter incident in the US in October 2001, suspect mail began to appear in Sweden. During a hectic week in mid-October, the FOI Division for Nuclear, Biological and chemical Defence was the primary Swedish organization for testing letters and similar consignments for traces of anthrax. During this period of time, considerable numbers of letters were tested at the division´s laboratories. At the division´s initiative, the present study was carried out, the aim of which is to examine the division´s capacity to manage the event at hand in different respects. Eighteen members from the division´s managerial and laboratory staff answered questions related to the management of the event. The interviews included questions related to factors recognised as being important for organizational efficiency (command-, coordination- and information-structures, leadership style, group dynamics, and media relations). The interview material was compiled and divided into 14 decision making events by means of a process tracing method. The results show that issues crucial to the division´s capacity to manage the event cohered with phenomena related to putting a dedicated research and advisory oriented body on operative alert. Responding to the situational challenge of the division´s day to day command-, leadership-, information- and media liaison-structures put a considerable strain on the division as a whole but primarily on the managerial group. In the laboratories where personnel were able to operate according to standard procedures, sufficiently staffed teams responded well to the increased demands. In sum, do to the relatively short duration of intense organizational stress, the division as a whole succeeded in managing this extraordinary situation efficiently.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182