Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Störning av multisensorsystem - en förstudie.

Störning av multisensorsystem - en förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Andersson Börje, Boberg Bengt, Bolander Göran, Eneroth Anders, Gadd Staffan, Gustavsson Ove, Karlsson Nils, Klum Peter, Nelsson Claes, Steinvall Ove, Svensson Thomas, Wigren Christer
Ort: Linköping
Sidor: 86
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0879--SE)
Nyckelord multisensorsystem, störning, multi sensor systems, countermeasures
Sammanfattning En utvecklingstrend för moderna militära system är att utnyttja multisensorsystem för att öka deras prestanda och då bl.a. systemens störtålighet. I denna studie har vi undersökt vad det finns för multisensorsystem och vad som finns undersökt om störning av dem. Multisensorsystem för användning i tre olika typer av uppgifter har studerats och utifrån författarnas erfarenheter och kunskap förs i rapporten en diskussion om möjliga störstrategier och metoder. Studien visar att: Det finns många befintliga multisensorsystem och fler är under utveckling. Många av systemen utnyttjar sensorinformationen sekventiellt i en invisande eller stöttande kedja. Det finns även mer redundanta system som använder sensordata parallellt och väger samman denna med t.ex. sensordatafusion. Det finns mycket lite tillgänglig forskning om störning av multisensorsystem. Speciellt finns det liten kännedom om hur datafusionen hos redundanta multisensorsystem hanterar störda sensorer. Forskning i området rekommenderas. Förslag på fortsatt arbete: Kontinuerlig kunskapsuppbyggnad inom multisensorområdet krävs för att följa utvecklingen. Simuleringsarbete inriktat på hur redundanta multisensorsystem hanterar störda sensorer. Hårdvarudemonstrator där ett multisensorsystem med redundanta sensorer i skilda våglängdsband utsätts för konkret störning.
Abstract The use of multisensor systems is on the rise in order to increase the performance of the systems and to reduce their vulnerability to countermeasures. This pilot study investigates the state of research in the field of countermeasures against multisensor systems. For some cases the report discusses how to counter the threat of mulisensor systems. The study points out: There exist a large number of multi sensor systems with more are under development. There is very little research available in the field why research in the field is proposed. Recommended research fields: Simulations with emphasis upon multi sensor systems with redundancy that are exposed to countermeasures. Studies of demonstrators with redundant sensors working at separate wavelengths. Exposing the system to different kinds of real countermeasure methods. To follow the stage of development in the field, continuous work in the field is needed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182