Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Gasgeneratorladdning till RBS 12. Riskreduceringsfas II.

Gasgeneratorladdning till RBS 12. Riskreduceringsfas II. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sandén Roland
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0880--SE)
Nyckelord Krut, ammoniumnitrat, HTPB, miljöprovning, propellant, ammonium nitrate, HTPB, environmental testing
Sammanfattning Arbetet utgör en riskreduceringsfas inför en eventuell tillverkning av gasgeneratorladdningar till RBS 12. Krutet består av HTPB som bindemedel och ammoniumnitrat som oxidator. Ammoniumnitrats kristallomvandlingar är en komplicerad process, som kan ge svåra problem vid förvaring av krut. Ammoniumnitrat är dessutom hygroskopiskt. En typ av granulerat ammoniumnitrat från Hydro Chemicals, Crystalline grade, som benämns AN-K, har studerats experimentellt. I luft sker endast snabb vattenupptagning och hopklumpning om luftfuktigheten är hög. Viktökningen är ca 1% på 28 dygn i 68% RH. För att erhålla lättgjutna krut med halter på ca 78% AN-K måste en del av granulerna malas. Krut med ca 79% AN-K har tillverkats och miljöprovats. Dessa krut tålde rimligt höga temperaturer och luftfuktigheter och ett antal temperaturcyklingar utan att suga upp vatten eller formförändras. Resultaten tyder på att AN-K, lämpar sig väl för användning som oxidator i gasgeneratorkrut. Emellertid behöver ytterligare undersökningar avseende främst brinnhastigheter och hållfasthet för miljöprovat krut genomföras före slutlig rekommendation av materialet.
Abstract This work is a risk-reducing phase before a possible manufacturing of a gas generator for RBS 12. The propellant consists of HTPB as a binder and ammonium nitrate as an oxidiser. The crystal phase transformation of ammonium nitrate is a complicated process, which may give severe problems when storing the propellant. Ammonium nitrate is also hygroscopic. A type of granulated ammonium nitrate from Hydro Chemicals, called AN-K, has been experimentally studied. Rapid water absorption and clogging of AN-K does only occur in air when the air humidity is high. The weight increase is approximately 1% at 68% RH. To obtain easily cast propellants with a content of approximately 78% AN-K, some of the granulated material must be milled. Propellants with ca 79% AN-K have been manufactured and environmentally tested. They endured reasonably high temperatures and humidities as well as several temperature cycles without absorbing water or undergoing shape changes. The results indicate that AN-K is well suited for use as an oxidiser in gas generator propellants. Further studies concerning especially burning velocities and mechanical strength for environmentally tested propellants should, however, be performed before the AN-K material finally can be recommended.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182