Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Routing med garanterad tjänstekvalitet i taktiska mobila ad hoc-nät.

Routing med garanterad tjänstekvalitet i taktiska mobila ad hoc-nät. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Persson Katarina
Ort: Linköping
Sidor: 59
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0886--SE)
Nyckelord routing, ad hoc-nät, garanterad tjänstekvalitet, ad hoc network, QoS
Sammanfattning Trådlösa kommunikationssystem är en viktig del i framtidens militära operationer. Kraven som ställs på ett taktiskt radionät är många, bland annat robusthet, säkerhet, mobilitet och dessutom garanterad tjänstekvalitet, QoS. Man ska kunna lita på att informationen som sänds kommer fram inom en viss tid. Genom att använda mobila ad hoc-nät kan många av kraven uppfyllas, och man är också oberoende av fast infrastruktur. En avgörande del i ad hoc-nätet är routingmetoden, d.v.s. metoden för att hitta vägar genom nätet och upprätthålla dessa. Routingmetoden ska vara så effektiv som möjligt för att kunna utnyttja nätets kapacitet i så hög grad som möjligt. Hög mobilitet och snabba topologiförändringar ställer höga krav på routing i taktiska mobila ad hoc-nät. Vi undersöker i den här rapporten hur olika routingmetoder kan uppfylla våra krav på QoS. Det visar sig att routingprotokollen för ad hoc-nät i hög grad saknar möjlighet att ge QoS, men att de är under utveckling. Man kan konstatera att det är de proaktiva routingprotokollen som bäst utnyttjar övrig information som finns i nätet och kan ha de mest komplexa QoS-metoderna.
Abstract Wireless communications will in the future be an important part of the tactical operations. Requirements on the network are robustness, security, mobility and guaranteed quality of service, QoS. It is important that the capacity or a maximum allowed delay of a connection can be assured. Mobile ad hoc networks are infrastructureless networks with no centralized administration which today can fulfil some of the demands. The nodes in the network can communicate over multiple hops using a routing protocol. The method for routing is of major importance for the grade of utilization of the capacity in the network. Routing in a mobile ad hoc network is difficult because the network topology may change constantly which gives us imprecise information about the links. QoS routing is one way to make it possible to give guarantees about capacity in an ad hoc network. A study and an evaluation of the existing routing protocols for ad hoc networks and their adaptability to guarantee QoS have been done. The conclusion is that little work has been done in this area, but a lot of methods are under development. Proactive protocols are best suited to use all information in the network and create good routes.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182