Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Höghastighetsförbränning: Utveckling av experimentella tekniker och experimentanläggning för förbränningsstudier , del III.

Höghastighetsförbränning: Utveckling av experimentella tekniker och experimentanläggning för förbränningsstudier , del III. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Carlsson Torgny
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0889--SE)
Nyckelord Förbränning, strömningsmekanik, experimentella metoder, laserinducerad fluorescens, skugg- och slirteknik, interferometri, combustion, fluid mechanics, experimental methods, laser induced fluorescence, shadow and schlieren technique, interferometry
Sammanfattning Detta projekts syfte är att utveckla experimentella metoder för undersökning av olika framdrivningstekniker, t.ex. PDE - pulsdetonationsmotorn, samt ge underlag för jämförelse med strömningsmekaniska beräknings- och simuleringsmetoder. De mätmetoder som studeras är LIF - Laserinducerad fluorescens, slir-, skugg- och interferometrisk teknik (framförallt holografi), det senare i samarbete med LTU-Luleå tekniska universitet. Denna rapport behandlar huvudsakligen olika metoder för kvantitativ utvärdering av interferometri, slir- och skuggmätningar. Utgående från dessa metoder har beräkningsalgoritmer implementerats i Matlab och tillämpats på experiment med propan/luft-diffusionsflamma och utbredning av en jetstråle som uppkommer pga. förbränning av luft/vätgas-blandning i en kavitet med ett litet utblåsningshål. Beskrivningar ges av experimenten, utvärderingarna av dessa samt jämförelserna med CFD-modelleringar.
Abstract The aim of this project is to develop experimental techniques for investigation of propulsion techniques such as the PDE - Pulse Detonation Engine as well as for comparison with computer based modeling and simulation methods. The experimental methods studied are LIF - Laser Induced Fluorescence, shadow, schlieren and interferometrical methods (primarily holography), the latter in cooperation with LTU-Luleå Technical University. This report treats different methods for quantitative evaluation of shadow, schlieren and interferometrical measurements. Evaluation algorithms based on these methods have been implemented in Matlab and applied to experiments on a turbulent propane-air diffusion flame and on propagation of a jet originating from combustion of an air/hydrogen gas mixture in a cavity with a small exhaust nozzle. Descriptions are given of the experiments, the evaluations of the results and the comparisons with CFD-simulations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182