Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Continuing numerical simulations of the flow in a closed electrothermal-chemical bomb.

Continuing numerical simulations of the flow in a closed electrothermal-chemical bomb. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Berglund Magnus, Larsson Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0891--SE)
Nyckelord Innerballistik, numerisk simulering, elektrotermisk-kemisk, ETC, interior ballistics, numerical simulation, electrothermal-chemical, ETC
Sammanfattning Fortsatta numeriska simuleringar av strömningen i en sluten elektrotermisk-kemisk bomb har genomförts. Arbetet har koncentrerats på numerisk stabilisering av beräkningskoden, lokal beräkningsnätsförfining, och implementationen av en "boosterladdningsemulator". En första uppsättning av rutiner för att hantera deponering av elektrisk energi har också implementerats.
Abstract In the present report continuing numerical simulations of the flow in a closed electrothermal-chemical bomb has been conducted. The work has been concentrated on numerical stabilization of the computational code, local mesh refinement, and on the implementation of a "booster charge emulator". A first set of routines to handle deposition of electric energy has also been implemented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182