Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A survey of methods for detection of extended ground targets in EO/IR imagery.

A survey of methods for detection of extended ground targets in EO/IR imagery. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlholm Jörgen, Ulvklo Morgan, Nyberg Sten, Lauberts Andris, Linderhed Anna
Ort: Linköping
Sidor: 144
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0892-SE--SE)
Nyckelord bildanalys, bildbehandling, detektering, markmål, klassificering, särdragsextraktion, särdragsurval, spaning, övervakning, image analysis, image processing, target detection, ground targets, classification, feature extraction, feature selection, reconnaissance, surveillance
Sammanfattning I rapporten sammanfattas en studie av metoder för detektering av utbredda markmål i bilder från EO/IR-sensorer genomförd vid FOI Linköping. Följande områden behandlas: modeller för målets utseendevariation; generering och urval av särdrag; detektorer och klassificerare; beräkningsmässigt effektiva sökstrategier. Det viktigaste resultatet är identifieringen av en klass algoritmer utformade som en sekvens av alltmer komplexa klassificerare, vilket, tillsammans med en effektiv särdragsextraktion, möjliggör (nästintill) realtidsbearbetning av videosekvenser i vanliga persondatorer.
Abstract The report summarizes a study of methods for detection of extended ground targets in EO/IR imagery conducted at FOI Linköping. The following topics are treated: target appearance variability; generation and selection of image features; detectors and classifiers; computationally efficient search strategies. The principal result is the identification of a class of algorithms designed as a sequence of increasingly complex classifiers, which, in conjunction with efficient feature extraction, permits (near) real-time processing of video sequences on standard desktop computers.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182