Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

The insensitive energetic material FOX-7 - A review.

The insensitive energetic material FOX-7 - A review. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kjellström Ann (Ed.)
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0916--SE)
Nyckelord FOX-7, explosivämne, lågkänslig ammunition, karaktärisering, egenskaper, 1, 1-diamino-2, 2dinitroeten, FOX-7, explosives, insensitive munitions, characterization, properties, 1, 1-diamino-2, 2dinitroethylene
Sammanfattning Karaktärisering av det energetiska materialet 1,1-diamino-2,2-dinitroeten (FOX-7) visar att det har en uppenbar potential att användas som explosivämne i lågkänslig ammunition (IM). FOX-7 är ett termiskt stabilt, stötokänsligt explosivämne med en prestanda väldigt nära RDX, men med avsevärt förbättrad lågkänslighet. Jämförelser av FOX-7 med NTO och TATB visar på en signifikant högre prestanda hos FOX-7. I denna rapport presenteras en översikt av syntes, analys, grundläggande kemiska och fysiska egenskaper, möjliga sönderfallsreaktioner, prestanda och toxicitet hos FOX-7.
Abstract Characterization of 1,1-Diamino-2,2-dinitroethylene (FOX-7) shows that the energetic material has an obvious potential to be used as an explosive ingredient in insensitive munitions formulations. FOX-7 possesses significantly improved insensitiveness compared to RDX, regularly used for comparison. Comparison with other insensitive explosives such as NTO and TATB is also favourable, due to the significantly higher performance of FOX-7. In this report a review of synthesis, analysis, basic chemical and physical properties, possible decomposition pathways, performance and toxicity of FOX-7 are presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182