Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kulor av ljus - Översikt av tillämpningar och teknik för laservapen.

Kulor av ljus - Översikt av tillämpningar och teknik för laservapen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Steinvall Ove, Sjöqvist Lars
Ort: Linköping
Sidor: 138
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0920--SE)
Nyckelord laservapen, verkanslaser, elektromagnetiska vapen, laserkällor, adaptiv optik, diodpumpade lasrar, laser weapons, electromagnetic weapons, laser sources, diode pumped lasers, adaptive optics
Sammanfattning Det råder inte någon tvekan om att laservapen kommer att revolutionera vapenanvändningen på många sätt i framtiden. Blotta tanken på att man i ett taktiskt scenario på 1 mils avstånd kan träffa och förstöra mål av en fotbolls storlek, samt att man kan göra det i stort sett samtidigt som målet upptäcks och att bekämpningen sker helt tyst och utan sidoverkningar, gör att man inser de revolutionerande egenskaperna med laservapnet Andra egenskaper som låg kostnad per skott, "djupa magasin" och liten logistik förstärker denna insikt ytterligare. Den senaste utvecklingen pekar på att laservapen kan komma att införas på relativt bred front inom den närmaste 10-20 årsperioden. Plattformar som stridsflygplan, fordon och fartyg är alla aktuella som bärare av laservapen. Rapporten beskriver utvecklingsläget för laservapen med tonvikt på utvecklingen i USA Dessutom ges en beskrivning av grundläggande fenomen och begränsningar, teknik, simuleringsbehov samt en översikt av andra potentiella tillämpningar för högenergilaser. Laservapenutveckling är förenad med stora kostnader och dess nya förmågor måste värderas i relation till konventionella vapen. Det är därför rimligt att FM följer området och vidmakthåller och utvidgar grundkompetenser för att värdera och bedöma laservapenutvecklingen från aspekterna "hot och möjligheter". Rekommendationer för detta ges i rapporten inkluderande förstärkning av verksamhet inom laserradar och DIRCM området för att på sikt kunna uppgradera dessa till högre energier samt att kunna anvisa lämpliga skydd mot högenergilaser.
Abstract There is probably no doubt about the fact that laser weapons will revolutionize the weapon area in many ways. The mere idea that a football sized target can be destroyed at 10 km range the same time it is detected, and the fact that this is happening in silence and with no collateral damage makes one believe that laser weapons have truly revolutionary properties. Other properties include low cost per shot, "deep magazine" and a small logistic footprint which enforces the conclusion. Recent development points towards operational capabilities in a relatively broad way within the next 10-20 years. Platforms such as combat aircraft, fighting vehicles and ships are all relevant as carriers of laser weapons. The report describes the status of laser weapons with emphasis on the development in USA There are also descriptions of basic phenomena and limitations, technology, modelling and simulation as well as an overview of other potential applications for high energy lasers. Development of laser weapons is costly and their new capabilities must be evaluated in relation to conventional weapons. It is therefore recommended that the Swedish Armed Forces follow this area in order to evaluate both the threat and capability sides of the coin. It is therefore reasonable that we maintain and expand the competence in relevant laser areas such as laser radar and DIRCM to include potential upgrade of these systems to high energy levels and to be able to recommend proper protection for high energy lasers.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182