Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framtida keramiska skyddssystem.

Framtida keramiska skyddssystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lundberg Patrik, Magnusson Pernilla
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0921--SE)
Nyckelord Light weight armour, ballistic protection, ceramics, gradient materials
Sammanfattning FOI har påbörjat arbetet med att utforma, tillverka och testa ett gradientmaterial för skyddstillämpningar. Tanken är i första hand att sammanbindningen av keram och metall ska förbättra såväl skyddsförmågan som flerskottskapaciteten. Materialet ska ha tillräcklig hårdhet på utsidan för att kunna förstöra och stoppa en hårdmetallprojektil. Några första riktiga gradientmaterial baserade på titandiborid och titan har tillverkats och arbetet inriktas nu på att försöka framställa ett material med en optimal kombination av skyddande och strukturbärande egenskaper.
Abstract A gradient material, useful for armour application, is under development at FOI. The idea is to improve the protection capability and multi impact performance by mechanically joining the ceramic and the backing. The final material must have sufficient hardness on the outside to be able to erode and stop tungsten carbide projectiles. A graded material based on titanium carbide and titanium has been produced. Future work will focus on optimisation of the gradient to get the best relation between protection performance and structural properties.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182