Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Detektion av explosivämnen i mark och luft.

Detektion av explosivämnen i mark och luft. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Sarholm Lena, Carlsson Håkan, Holmgren Erik, Brantlind Mona, Ericsson Magnus
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0923--SE)
Nyckelord Detektion, explosivämnen, analys, detection, explosives, analysis
Sammanfattning Rapporten redovisar hur explosivämnen som läcker ut från minor och OXA kan detekteras i jord- och luftfas med kemiska metoder. Tidigare utvecklad analysmetod med LC-MS har förbättrats med avseende på att lägre detektionsgränser har uppnåtts samt att ett större antal individuella explosivämnen kan analyseras. Analysmetoderna för luft- och jordprover med GC har förbättrats samt analysmetoden för detektion av explosivämnen i vatten. Utvecklingen av en fältmässig GC för detektion av explosivämnen fortgår. Luftprovtagare har utvecklats med olika adsorbenter. En fältmässig lätthanterlig samt batteridriven provtagningsutrustning för luftprovtagarna har utvecklats. Resultat från migrationsstudier i olika jordarter redovisas. De erhållna kunskaperna som framkommer i projektet används för att utveckla och modifiera de metoder som i dag används för att detektera explosivämnen från minor, OXA och IED (terroristladdningar).
Abstract This report describes how explosives leaking out from land mines and UXO can be detected in soil- and air samples with chemical methods. The prevoious developed analytical method for analysis of explosives using LC-MS has been improved concerning the limit of detection and the present method also include the ability to detect a larger number of explosives. Methods for analysis of explosives in soil, air and water samples using GC have also been improved. The development of a portable GC for detection of explosives in vapour phase is in progress. New air samplers with different kind of adsorbents have been developed. Further, the air samplers can be used with a developed man carried sampling device connected to a battery operated pump. Results from studies of migration in different types of soils are reported. The obtained results in this project is used to further develop and modify the existing detection methods for explosives in land mines, UXO and IED.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182