Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försök med PDE med multipel insprutning.

Försök med PDE med multipel insprutning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Tegnér Jon, Olsson Stefan
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0925--SE)
Nyckelord Pulsdetonationsmotor, förbränning, detonationer, deflagrationer, stötvågor, övergångar från deflagration till detonation, radikaler, pulse detonation engine, combustion, detonations, deflagrations, shock waves, deflagration to detonation transitions, radicals
Sammanfattning En pulsdetonationsmotor med multipel insprutning har konstruerats. Numeriska experiment har tidigare visat att de heta restprodukterna från den föregående pulsen kan ha en gynnsam inverkan på initieringen av detonationen i den följande pulsen, och den motor som beskrivs i denna rapport har konstruerats för att studera att kunna dra nytta av denna effekt. I de inledande experimenten har ännu inga detonationer detekterats, men som en grund för det fortsatta arbetet presenteras resultaten från dessa inledande experiment.
Abstract A Pulse Detonation Engine using premixed fuel/air and multiple injection has been constructed. Numerical simulations have shown that the hot products remaining from a previous cycle can facilitate the initiation of the detonation in the following pulse, and the engine described in this report has been constructed to study and take advantage of this effect. However, no detonations have been detected in these preliminary experiments, but as a base for the continuing effort a detailed presentation of the obtained result are given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182