Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analysis of capacity in ad hoc networks with variable data rates.

Analysis of capacity in ad hoc networks with variable data rates. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Farman Linda, Sterner Ulf, Tronarp Otto
Ort: Linköping
Sidor: 32
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0928--SE)
Nyckelord ad hoc-nätverk, variabel datatakt, ad hoc network, variable data rate
Sammanfattning Vi studerar hur variabel datatakt ska utnyttjas i ad hoc-nät med TDMA samt möjliga vinster i genomströmning. Genom att använda variabel datatakt kan nätet anpassa sig till förändringar i omgivningen, vilket är avgörande för att kunna garantera tjänstekvalitet (QoS) i ett mobilt nät. Vi undersöker hur val av routingmetrik och trafikutjämning påverkar nätets förmåga att utnyttja variabel datatakt. Vidare studerar vi hur antalet tillgängliga datatakter förbättrar genomströmningen. Vi undersöker även den relativa vinsten i genomströmning för ett system med variabel datatakt jämfört med ett system med fix datatakt. Studien visar att det är av stor vikt att ta hänsyn till datatakten vid routing. Den visar även att trafikadaptivitet är viktig för att kunna utnyttja variabel datatakt. Vinsten med att ha en stor dynamik i datatakter är dock inte uppenbar. Resultaten visar även en betydande ökning av genomströmningen när variabel datatakt används.
Abstract We investigate how to use variable data rate in ad hoc TDMA networks and the possible gain in throughput. The use of variable data rate enables the network to adapt to changes in the environment, which is crucial for the ability to guarantee QoS in a mobile network. We study the impact that the routing metric and traffic adaptivity have on the networks ability to utilise variable data rate. Furthermore, we study how the number of data rates to chose from improve the throughput. We also investigate the relative gain in throughput for a system with variable data rate compared to a system with fixed data rate. The study shows that it is of paramount importance to take data rate into consideration when routing, especially when variable data rate is used to add long range low data rate links. We also note that traffic adaptivity plays an important role for the utilisation of variable data rate at the network level. Furthermore, the gain of having a great dynamic in data rates, ie. having many data rates to chose from, is not obvious. The results also show a substantial improvement in throughput when variable data rate is used.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182