Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Narrow-band radiation sources for HPM applications.

Narrow-band radiation sources for HPM applications. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Larsson Anders, Appelgren Patrik, Nylander Cecilia, Nyholm Sten E
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0929--SE)
Nyckelord HPM strålkällor, vakuumrör, MILO, virkator, HPM, radiation sources, vacuum tube, MILO, vircator
Sammanfattning Den centrala komponenten i ett vapen baserat på högeffektpulsad mikrovågsstrålning (HPM) är den del där mikrovågsstrålningen genereras. Mikrovågskällan bestämmer egenskaperna hos den utsända mikrovågsstrålningen och sätter kraven på det pulsformande system som alstrar den högspänningspuls som driver strålkällan. Denna rapport ger en översikt över smalbandiga mikrovågskällor som alstrar koherent elektromagnetisk strålning från elektronstrålar i vakuum. Två strålkällor, virkatorn och MILOn, behandlas mer ingående, bland annat i form av enkla analytiska uttryck. Denna rapport ger ett underlag för framtida mer detaljerade studier av mikrovågskällor för HPM-tillämpningar.
Abstract The pivotal component in a high-power microwave (HPM) weapon is the device in which the HPM pulses are generated. The microwave source selected for a particular application determines the properties of the emitted radiation and poses more or less restrictive requirements on the pulsed-power system used for generating the highvoltage pulse powering the radiation source. This report gives an overview of narrow-band microwave devices based on the generation of coherent electromagnetic radiation from electron beams travelling in vacuum. The vircator and the MILO are treated in more detail with simple analytical descriptions. The information provided in this report will form a cornerstone in future detailed and dedicated investigations of microwave sources for HPM-applications.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182