Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hjälpmedel och programvarustöd för operatörsstyrd plattformssamverkan.

Hjälpmedel och programvarustöd för operatörsstyrd plattformssamverkan. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Strömberg Dan, Lantz Fredrik
Ort: Linköping
Sidor: 21
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0932--SE)
Nyckelord plattformssamverkan, operatörsstöd, resurstilldelning, agentmodeller, platform cooperation, operator support, resource management, agent modelling
Sammanfattning Operatörer i rörliga plattformar måste ofta kunna samverka med operatörer i andra plattformar för att kunna utföra sina uppdrag, till exempel i behovssammansatta förband. Detta innebär att operatören, förutom förmågan att hantera sitt eget fordon, också måste kunna utföra plattformsinteraktion. Ett exempel på sådan samverkan är resursdelning, där en operatör utnyttjar sensorer på andra plattformar än sin egen. Detta måste ske på sätt som dessa tillåter. Hur en sådan "strategi för tillåtelse" kan utformas diskuteras i del 1 av denna rapport. Komplexa stridsplattformar av olika typ måste - i en nätverksorienterad försvarsmakt - kunna samverka med varandra på nya sätt. Detta kräver en ny typ av ledningssystem på plattformsnivå, byggda utifrån gemensamma principer. Att varje enskild plattform när som helst kan bli lagmedlem i en nybildad plattformsgruppering ställer nya krav på ledningssystemet. Nya funktioner för plattformsinteraktion måste kunna införas, interaktion måste kunna utföras med många olika typer av plattformar och all typ av plattforms-interaktion ska kunna styra av operatörerna i plattformarna. För att bygga dessa kommunikativa förmågor behövs plattformsöverskridande och plattformsoberoende principer. OODA-loopbegreppet (Observe-Orient-Decide-Act) kan utgöra en grund för denna typ av system. Hur detta kan utföras praktiskt skissas i del 2 av denna rapport.
Abstract Operators in mobile platforms must often cooperate with operators in other platforms in order to fulfill their tasks, for example in task-oriented special forces. This is only possible if the operator is able to perform platform interaction. One example of such a co-operation is resource sharing, where an operator exploits sensors on other platforms. This must occur in ways that these platforms allow. How such a strategy for allowance can be formulated in a technically feasible way is discussed in part 1 of this report. Complex combat platforms of different types - in a network centered defence force - have to be able to cooperate with each other in new ways. This requires a new type of command and control systems on the platform level, built upon common principles. Each individual platform might become a member in a team. New functions for platform interaction must be introduced, interaction must be able to perform between many different types of platforms and all types of interaction have to supervised by the operators. In order to shape these abilities, new super platform level and platform independent principles for platform interaction are required. The OODA-loop (Observe-Orient-Decide-Act) may be used as a bases for this type of systems. Part 2 in the report describes how it might be done.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182