Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Vortex system studies on small wind turbines.

Vortex system studies on small wind turbines. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Montgomerie Björn, Dahlberg Jan-Åke
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0936--SE)
Nyckelord vindturbin, aerodynamik, induktion, prestanda, spetsvirvel, spetsvirvlar, Reynolds tal, wind turbine, aerodynamics, induction, performance, tip vortex, tip vortices, Reynolds number, Flygteknik FFA, Aeronautics Division FFA
Sammanfattning I ett vindtunnelexperiment har turbinbladens spetsvirvlar studerats med hjälp av injicerad rök. Med kamerans hjälp dokumenterades virvlarna för olika kombinationer av konfigurationer och andra förutsättningar. Genom avläsning av fotografierna kunde virvelkärnornas centrum fastställas inom varje fotografi. Genom att ta 9 redundanta bilder fastställdes ett medelbeteende som i nästa steg fångades i några enkla kurvanpassningsformler (polynom). Dessa beskriver spetsvirvlarnas spiralform som radie och stigning, båda som funktion av koordinaten i strömningsriktningen. Genom att använda sig av polynom kunde hela experimentets alla radier och stigningar beskrivas i en databas med siffersatta värden på polynomkoeffcienterna. Reynolds tal var mycket lågt i jämförelse med fullstorlek. Resultaten gäller därför endast för små Reynoldska tal. Modellerna var 18 och 25 cm i diameter. Tanken var att detta skall vara kompletterande information till data från större modeller med motsvarande mätningar. Detta kan användas till att ge flera punkter på en kurva med storleken på x-axeln. Vidare kommer databasen till användning då moderna induktionsmetoder skall konstrueras och ersätta de gängse bladelement-impuls-metoderna. Rena induktionsmetoder har visat sig ge resultat som inte överensstämmer väl med verkligheten. En framtida kombination av induktionsteori och observerade resultat från mätningarna bedöms vara en stor förbättring jämfört med dagens metodik för beräkning av laster och prestanda.
Abstract The wind tunnel experiment reported included a small wind turbine setup and smoke to visualize the trailing tip vortices for different wind turbine configurations. Several combinations of tunnel wind speeds and tip speed ratios generated a database where the end result functions were radius and pitch, of the tip vortex spirals, versus the downstream coordinate. The Reynolds number in the experiment was very low compared to that of full size tubines. The results should therefore be seen as valid only for low Reynolds numbers. The models were 18 and 25 cm diameter turbines. This is thought to be complementary to the information obtained in similar wind tunnel investigations for much larger models. The database is meant to be a fundamental tool for the construction of practical aerodynamic induction methods. Such methods typically employ the Biot-Savart law has been shown to lead to a flow field, which deviates considerably from that of reality. E.g. concentration into tip vortices does not happen when the flow is simulated with Biot-Savart law only. Thus, a combination of the induction method and its modification, based on investigations such as the one reported, is foreseen to replace the widely used Blade Element Momentum method for wind turbine loads and performance prediction.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182