Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En preliminär studie av inre vågor och stratifiering kring en ubåt.

En preliminär studie av inre vågor och stratifiering kring en ubåt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Alin Niklas
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0937--SE)
Nyckelord Undervattenssignaturer, hydromekanik, inre vågor, stratifiering, underwater signatures, hydro mechanics, internal waves, stratification
Sammanfattning En studie avseende stratifiering och dess effekter på en undervattensvak har genomförts. I normala simuleringar är närfältet det som tilldrar sig intresse och därför anses att densitetsvariationer inte påverkar strömningsbilden i någon större utsträckning. För vaken långt bakom objektet, typiskt 30 skrovlängder, så har det visat sig att om hänsyn tages till dessa densitetsvariationer erhålls väsentligt annorlunda resultat. Det är här viktigt att förstå att densitetsvariationer finns och uppkommer i hav p.g.a., i huvudsak, ändring i temperatur och/eller salthalt och är allerstädes närvarande i mer eller mindre hög utsträckning. Något som uppträder i både simuleringar, experiment och verklighet är s.k. pannkaksvirvlar vilket är stora långsamma virvlar vars komponent i densitetsgradientens riktning kan betraktas som försumbar. Ett annat fenomen som härrör från stratifiering är inre vågor vilka kan fortleva under en väsentlig tidsrymd. Vaken i ett stratifierat medium kan leva väsentligt längre jämfört med vaken i ett homogent medium.
Abstract A first study regarding internal waves and stratification and the effects on underwater wake. In the far wake, typically 30 hull lengths, it has been proven that, when considering stratification, it has a considerable effect on the evolvement of the wake. When simulating the near field of an underwater object the density is considered to be constant. This is not the case in the oceans where temperature and/or salinity varies and thus creating a stratification. This affects the evolvement of the far wake to suppress the velocity component in the direction of the density gradient and creates big, slow, flat vorticies refered to as "pancake" eddies. Another phenomenon is the internal waves created by the object which, along with the "pancake" eddies, are long lived features of the wake in a stratified medium.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182