Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Tyngdpunktsföljning - en förenklad modell av radarföljning.

Tyngdpunktsföljning - en förenklad modell av radarföljning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Klum Peter, Bergström Lars, Nordin Morgan, Rixon Kjell
Ort: Linköping
Sidor: 23
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0938--SE)
Nyckelord simulering, radarföljning, remsor, realtidssimulering, simulation, radar tracking, chaff, real-time simulation
Sammanfattning Rapporten presenterar en förenklad simuleringmetodik av radarföljning. Genom att nyttja mekanikens definition av tyngdpunkt, på de målareor en radarsensor har att hantera, har en tidseffektiv sensormodell utvecklats som ger möjlighet att hantera många mål och även telekrigåtgärder. Den förenkling som presenteras kan vara användbar t ex i träningssammanhang där realtidskrav föreligger och när telekrigeffekter skall studeras. I rapporten presenteras hur sensormodellen i simuleringsmodellen ChfDuel II (simulering av remsavhakning mot följeradar) är implementerad samt några exempel på olika simuleringar. En jämförelse mellan simulering med tyngdpunktsföljarprincip och verklig radarföljning mot ett remsavhakande flygplan visar att tyngdpunktsprincipen för radarföljning är användbar i detta sammanhang. Metodiken är en kraftig förenkling av verkligheten och bör därför användas med förstånd. I stället för att modellera en radarsensors konstruktion, modelleras istället sensorns förväntade egenskaper (generisk modell). Metodiken kan dock kombineras med mer detaljerade sensorbeskrivningar där så erfodras.
Abstract In many situations there is a need to simplify sensor simulations, for example in real-time simulations, electronic warfare simulations, or when the actual sensor has to deal with a large number of targets. The report presents a simplified method for simulation of radar tracking. By applying the mechanical definition of Centre of Gravity, on the radar cross sections a radar sensor has to handle, an effektive sensor model has been developed that gives possibility to handle large number of targets and electronic countermeasures. The implementation of this Centre of Gravity tracking method in the simulation model ChfDuel II (simulation of chaff deception against a tracking radar) and some simulation examples is presented in the report. A comparison between simulations using the ChfDuel II model and results from real radar tracking against a chaff dispensing aircraft indicates that the Centre of Gravity tracking method is a useful approximation in this situation. The method is a considerable simplification of reality and should therefore be used with care. Instead of modelling the construction of the radar sensor, the behavior of the sensor is modelled (generic model). However, it is possible to combine this method with more detailed sensor descriptions when needed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182