Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Broadband 2-6 GHz polarization circuit for dual polarized phased array antenna.

Broadband 2-6 GHz polarization circuit for dual polarized phased array antenna. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Wahab Qamar ul, Samuelsson Carl, Ouacha Aziz
Ort: Linköping
Sidor: 19
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0940--SE)
Sammanfattning Moderna gruppantenner får kraftigt ökade prestanda genom flexibilitet i polarisationen. I denna rapport har en aktiv polarisationskrets för bredbandiga gruppantenner i frekvensbandet 2-6 GHz undersökts och konstruerats. Polarisationskretsen är uppbyggd av en aktiv effektdelare och två 90° fasskiftare för att kunna kontrollera fas och amplitud på signalen till varje enskilt antennelement. Kretsarna har simulerats med programmet Libra från Agilent Corp. och har designats i en process från OMMIC (ED02ah). Fasfelet för kretsen är under ±10°.
Abstract Modem phased array antennas need polarization diversity for much improved performance. In this report, an active polarization circuit for circular polarization of a broadband antenna array in the frequency band 2-6 GHz has been investigated and designed. The polarization circuit makes use of an active power splitter and two 90° phase shifters to provide an independent control of the amplitude and phase of the signal at each antenna element. These circuits were simulated using software Libra from Agilent Corp. and designed using a specific fabrication process from OMMIC foundry (ED02ah). The phase error was less than ±10°.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182