Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Optiska Signaturmaterial: Slutrapport.

Optiska Signaturmaterial: Slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Hallberg Tomas, Hedborg-Karlsson Eva, Ribbing Carl-Gustaf, Nilsson Christina, Björkert Stefan, Forssell Göran, Kariis Hans, Heimdal Lars-Göran
Ort: Linköping
Sidor: 26
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0942--SE)
Nyckelord signaturanpassning, lågemissiva ytor, pigment, bindemedel, emittansanpassad färg, polarisationsegenskaper hos ytor, signature suppression, pigments, binders, low emissibity surfaced, low emissivity paint, polarization properties of surfaces
Sammanfattning Rapporten beskriver aktiviteter och resultat inom projektet Optiska Signaturmaterial under perioden 2001-2003. Projektets huvudsakliga uppgift har varit att finna eller utveckla lämpliga material, ytbeläggningar och materialstrukturer som ger en låg termisk utstrålning, i syfte att minska signaturen hos t.ex. försvarsmaktens fordon och andra plattformar. Vi har tagit fram flera olika typer av infraröd (IR)-reflekterande pigment som kan användas i lågemissiv kamouflagefärg. I samarbete med Finska PvTT har vi bedrivit utveckling av en sådan färg. Speciellt har vi intresserat oss för ytor och pigment som ger en våglängdsselektiv signatur, såsom en visuellt lågreflekterande yta kombinerad med hög reflektion inom IR-området, eller hög reflektion inom endast atmosfärens IR-transmissionsfönster (3-5 och 8-12 µm). I det senare fallet kan man tillåta avkylning av ytan via utstrålning utanför transmissionsfönstren. Genom att bl.a. använda oxiderade metallpigment eller multilagerstrukturerade pigment har vi påvisat att den visuella reflektansen kan minskas. Med fotonkristaller kan vi erhålla hög reflektans inom endast 3-5 och 8-12 µm. Dessa egenskaper har erhållits genom modellering och tillverkning har påbörjats. Vi förutser även möjligheten att framtida IR-sensorer kommer att vara polarisationskänsliga, för att öka kontrasten mellan mål och bakgrund. Vi har därför utvecklat ytor som depolariserar strålningen och på så sätt liknar en typisk markbakgrund. För att möta framtidens behov på signaturanpassade ytor har vi även påbörjat litteraturstudier inom styrbarhet av optiska egenskaper hos material eller materialsystem.
Abstract This report presents activities and results obtained in the project Materials for Optical Signature Suppression, during the period 2001-2003. The main goal has been to select or develop materials, surface coatings or material structures capable of giving a low signature in the thermal wavelength region, in order to decrease the signature of e.g., vehicles and other platforms of the Swedish Armed Forces. Different types of infrared (IR) reflective pigments have been developed, for use in low emissive camouflage paint. In collaboration with PvTT in Finland we have been involved with the development of such paint. In particular, we have been interested in surfaces and pigments with wavelength dependent characteristics, such as a visually low reflecting surface combined with high IR reflectance, or a high reflectance only in the atmospheric transmission windows (3-5 and 8-12 µm). In the case of the latter, cooling by radiation will be allowed outside of these transmission windows. We have shown that the visual reflectance can be reduced, e.g., by using oxidized metal pigments or multi-layered pigments. Using photonic crystals we can obtain high reflectance in the 3-5 and 8-12 µm windows, only. These characteristics have been obtained by modelling and material synthesis has started. In order to enhance the contrast between target and background, we anticipate the future use of polarization sensitive IR sensors. In order to meet this threat, we have developed surfaces that depolarize radiation and, thus, give a similar polarized signature as a typical ground background. In order to meet future demands on camouflage we have initialed a litterature study in the area of adaptive camouflage.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182