Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FoRMA Nätverk. Sammanfattning av arbetet under 2002.

FoRMA Nätverk. Sammanfattning av arbetet under 2002. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Carling Christian, Hamrin Martin, Mossberg Karin, Tofte Johan
Ort: Stockholm
Sidor: 69
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0943--SE)
Nyckelord FoRMA, nätverk, nätverkshypoteser, tekniker, metoder, Försvarsanalys, Defence Analysis
Sammanfattning Rapporten beskriver det arbete som genomfördes inom FoRMA Nätverk under 2002. I de inledande kapitlen beskrivs nätverkstanken och olika aspekter på en nätverksorganisation som doktrin, metodik, organisation, personal och teknik. Därefter beskrivs olika hypoteser för nätverkssatsningar kopplat till de målbilder som PerP har tagit fram under 2002, samt analysen som har legat till grund för de förslag som presenteras. En översiktlig beskrivning för hur nätverksstrukturer kan värderas finns också beskriven. I den avslutande delen av rapporten beskrivs olika teknikområden, dels generellt utifrån de forskningstrender som finns, dels utifrån det systemtänkande som finns i nuvarande processer.
Abstract The report describes the work performed in the network group within the FoRMA- project during 2002. The first part of the report discusses the "network idea" and different aspects of a network centric warfare, such as doctrine, methodology, organisation, personnel and technology. Different hypotheses for investments in networks are presented together with a background analysis. A comprehensive description of methods for assessing networks structures is also given. In the end of the report different technology areas are described generally, both from the research trends that are available and from the system perspective that now exist in the current processes.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182