Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kanonkrutsformuleringar med FOX-7 samt formulering av ETK-anpassade krut.

Kanonkrutsformuleringar med FOX-7 samt formulering av ETK-anpassade krut. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Bemm Elisabeth, Menning Dennis, Wanhatalo Marita
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0945--SE)
Nyckelord ETK, alkalidopning, kanonkrut, FOX-7, LOVA-krut, ETC, alkali doping, gun propellant, FOX-7, LOVA propellant
Sammanfattning I rapporten presenteras arbete med att formulera kanonkrut baserat på 1,1-diamino-2,2dinitroetylen (FOX-7) samt ETK-anpassade krut. HMX/GAP-krut dopade med 5% KNO3 har testats i ETK-experiment. Resultaten från dessa experiment tyder på att detta krut ger en flamma med för låg ledningsförmåga. I syfte att försöka öka ledningsförmågan i flamman hos HMX/GAP-krutet har möjligheten att byta ut alkalitillsatsen i form av KNO3 mot kaliumsaltet av FOX-7 (KFOX-7) undersökts. KFOX-7 har framställts, karaktäriserats och prestandaberäkningar har gjorts för möjliga krutkompositioner. FOX-7 är ett explosivämne som tagits fram på FOI, Grindsjön. Det har visat sig vara lågkänsligt och skulle därför kunna vara lämpligt som energetiskt fyllmedel i LOVA-krut. Prestandaberäkningar har gjorts på ett antal möjliga formuleringar. Några gjutningar har gjorts med blandningar av FOX-7, polyGlyn, GAP och HMX. Prestandan för krut med enbart FOX-7 blev för dålig och en liten mängd HMX (ca 14 %) tillsattes därför. En optimering av partikelstorleksfördelningen av HMX har gjorts m h a viskositetsmätningar.
Abstract Experiments have been performed with the aim to prepare gun propellants based on 1,1-diamino-2,2-dinitroetylen (FOX-7) and propellants adapted for ETC. HMX/GAP propellants doped with 5% KNO3 have been tested in ETC experiments. The results from these experiments idicate that the conductivity of the flame is too low. With the objective to increase the flame conductivity of the HMX/GAP propellants, the possibilities of exchanging KNO3 for the potassium salt of FOX-7 (KFOX-7) as a dopant has been examined. KFOX-7 has been prepared, characterized and performance calculations has been performed on possible propellants formulations. FOX-7 is an explosive with low sensitivity and has therefore been considered as an ingredient in LOVA propellants. Thermochemical calculations has been performed on a number of possible propellant formulations. Some propellant formulations has also been prepared with FOX-7, polyGlyn, GAP and HMX as major ingredients. HMX (14 %) has been added to increase the performance of the formulation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182