Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

COMBIS - version 2.0.

COMBIS - version 2.0. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sigg Robert, Schiöld Jenny
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0947--SE)
Nyckelord Taktiskt stödsystem, akustik, elektromagnetik, optik, detektion, oceanografi, tactical support systems, acoustic, electromagnetic, optic, detection, oceanography
Sammanfattning Ett forskningsverktyg COMBIS (Combined Maritime Background Information System) har fortlöpande utvecklats. Syftet med COMBIS är att visa nya funktioner/metoder som kan få stor betydelse i framtida taktiska stöd-system. Utvecklingen av COMBIS styrs av tre scenarier som den svenska marinen mycket väl kan utsättas för. Scenarierna kan beskrivas som: försvar av hemmahamn, försvar under gång och försvar i dolda uppdragssituationer. De tre scenarierna kräver olika typer av stödfunktioner av varierande svårighetsgrad. Hittills har tillämpningarna som införlivats i COMBIS varit inriktade på att klara av det förstnämnda scenariot. Jämfört med COMBIS version 1.0 har följande stora förändringar ägt rum: nytt användargränssnitt, ytterligare akustiska vågutbredningsprogram (MODELOSS och RAYLAB), en möjlighet att skapa egna komplexa akustiska källor, detektionssannolikheter för både akustik och elektromagnetik, möjlighet att invertera fram en ekvivalent elektromagnetisk miljö utifrån mätningar, att utforska och använda oceanografiska prognoser, att utforska och använda oceanografisk klimatologi och att utifrån oceanografiska mätningar beräkna det hydrografiska tillståndet med hjälp av dataassimilations-teknik.
Abstract A research tool called COMBIS (Combined Maritime Background Information System) has continuously been developed. The purpose of COMBIS is to demonstrate new functions/methods that we believe will be of importance in future tactical support systems. The work is guided by three scenarios which the Swedish navy may confront. These are described as: to protect our home basin (level 1), protection during transit (level 2) and protection during covert operations (level 3). The scenarios put different requirements on functions/methods implemented in COMBIS. Up to now, COMBIS has been equipped with tools to manage some of the challenges in the first level of difficulty. Compared to COMBIS version 1.0 the main modifications are; a new graphical user interface, additional acoustic wave propagation models (MODELOSS and RAYLAB), a possibility to specify more complex acoustic sources, detection probabilities for both acoustics and electromagnetics, an inversion tool to estimate electromagnetic environments from measurements, to view and use oceanographic forecast fields, to view and use oceanographic climatology and to estimate the local oceanographic environment using a data assimilation technique.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182