Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Free-space optical communication with underwater systems using modulated retro-reflectors.

Free-space optical communication with underwater systems using modulated retro-reflectors. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kullander Fredrik, Olsson Andreas, Sangfelt Erland, Sjöqvist Lars, Zyra Stan, Öhgren Johan
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0951--SE)
Nyckelord Laser, fri optisk kommunikation, optisk länk, retroreflektor, modulator, vätskekristallmodulator, laser, free-space optical communication, optical link, retro-reflector, modulator, liquid crystal modulator
Sammanfattning Nätverksbaserad krigföring kommer att kräva kommunikation med krigförande enheter under vatten, ibland med hög datatakt. Optiska metoder kan ge denna kapacitet, antingen via optisk fiber eller via direkt transmission av laserljus. Båda ger mycket svårupptäckta länkar med liten avlyssningsrisk och kräver ingen frekvensallokering som i radiofallet. I denna rapport beskrivs främst trådlös optisk kommunikation med modulerbara retroreflektorer. Detta är en teknik som i framtiden kan ge datahastigheter om megabits per sekund. Modulerbara retroreflektorer återspeglar ljus exakt tillbaka i den infallande riktningen och lägger samtidigt på en modulering på den reflekterande laserstrålen. Det går därigenom att överföra information optiskt till den som lyser på en installation med modulerbara retroreflektorer utan eget ljus. Jämförelsevis små, enkla och billiga enheter kan användas för optisk kommunikation från instabila plattformar som t ex bojar. Vi beskriver kortfattat den grundläggande idén, vilka prestanda som kan erhållas, potentiella tillämpningar, nuvarande status samt våra rekommendationer för fortsatt arbete inom det här området.
Abstract Future missions for underwater systems may require rapid communication utilising high data transfer rates. Optical communication can provide this capability, being either based on optical fibres or transmission directly through the media. Both are highly covert, directional and do not require frequency allocation as radio transmitters. This report describes particularly a method for wireless optical communication using modulated retro-reflectors. This technology has the potential to provide data rates in the megabits per second range in the future. Modulated retro-reflectors denote devices which reflect light exactly in the incident direction and encode a modulation upon the reflected laser beam. Hence, an optical communication link can be established with the illuminating part without a light source. Comparably small, simple and cheap devices can be used for optical communication links from unstable platforms such as buoys. We describe in this report briefly the basic idea, the achievable performance, potential applications of the technology, the current status and our recommendation for future work within this field.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182