Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

CARABAS-II campaign Vidsel 2002. Ground report.

CARABAS-II campaign Vidsel 2002. Ground report. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lundberg Mikael, Flood Björn, Follo Peter, Frölind Per-Olov, Gustavsson Anders, Jonsson Tommy, Larsson Björn, Stenström Gunnar, Ulander Lars
Ort: Linköping
Sidor: 76
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0963--SE)
Nyckelord markdata, terrängfordon, SAR, VHF, CARABAS-II, Vidsel, ground truth data, terrain vehicles, SAR, VHF, CARABAS-II, Vidsel
Sammanfattning Under slutet av maj och början av juni år 2002, gjordes en flygburen radardatainsamling med det svenska CARABAS-II-systemet. Området där data samlades in är beläget mellan Vidsel och Jokkmokk i norra Sverige. Data samlades in för att erhålla data från såväl markklotter som mål som var uppställda i olika konfigurationer. Den här rapporten innehåller dokumentationen av markaktiviteten under flygkampanjen. Den beskriver markområdet, målen och de olika måluppställningarna. De enskilda målen dokumenterades genom fotografering för varje måluppställning. Dessa foton finns sammanställda i digital form på en CD som kan erhållas från FOI. I appendix A i denna rapport finns en sammanställning av innehållet på CD-skivan.
Abstract During late May and early June 2002, an airborne radar data collection was conducted with the Swedish CARABAS-II system. The area over which the data were collected is located between Vidsel and Jokkmokk in the north of Sweden. Data collection was carried out for the purpose of receiving data from forest clutter and targets deployed in different configurations. This report contains the documentation of the ground activity during the radar data collection. It gives a description of the data collection area, the targets and each of the different deployments of the targets. Photos were taken of each target in the different deployments. These pictures are available in digital form on a CD issued by FOI. The content of the CD is summarized in Appendix A of this report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182