Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A note on empirical formulas for the prediction of concrete penetration.

A note on empirical formulas for the prediction of concrete penetration. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Hansson Håkan
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0968--SE)
Nyckelord Betong, penetration, empirisk modell, concrete, penetration, empirical formula
Sammanfattning Användandet av empiriska former för att bedöma projektilers penetrationsdjup i betong diskuteras i rapporten. En existerande empirisk formel jämförs med data från existerande penetrationsförsök i tillgänglig litteratur och begränsningarna för den empiriska ekvationen diskuteras. Dessutom ges förslag på modifieringar och avgränsningar för att med hjälp av den aktuella formeln beakta penetration i betong av projektiler med ett förhållande mellan längd och projektildiameter på mellan 6 och 10, samt med ett förhållande mellan ogiveradie för nosen och projektildiameter på mellan 2 och 6. Den modifierade modellen överensstämmer relativt bra med tillgängliga penetrationsdata data från litteraturen.
Abstract The use of empirical formulas to predict penetration depths of projectiles in concrete is discussed in the report. An existing empirical equation is compared with experimental data from the literature, and the limitations of the empirical equation are discussed. Further, modifications and limitations for the used formula are given to consider projectiles with a length to diameter ratio between 6 and 10, and with a calibre head radius between 2 and 6. The modified model gives a fair agreement with the existing penetration data from the literature.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182